Chứng khoán

Cổ phiếu tâm điểm ngày 19/11: TNA, BSR, GEG

07:10 | 19/11/2019

Chia sẻ

Nhận định kĩ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm TNA, BSR, GEG.

TNA - Hưng phấn 

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật: 

- Xu hướng hiện tại: Tăng giá. 

- Chỉ báo xu hướng MACD: đường MACD duy trì trên đường tín hiệu. 

- Chỉ báo RSI: ở trong vùng quá mua. 

- Đường MA: EMA12 duy trì trên EMA26. 

Phân tích:

TNA vẫn đang trong quá trình tăng giá từ đầu năm với xuất phát điểm là khu vực xung quanh mốc 10. Thanh khoản cổ phiếu trong phiên hôm nay tăng mạnh góp phần đẩy giá cổ phiếu lên hơn 5%, áp sát vùng đỉnh lịch sử tại ngưỡng 21. 

Các chỉ báo xu hướng đều ủng hộ cho trạng thái tích cực của TNA. Chỉ báo động lượng RSI đã đi vào vùng quá mua từ lâu nhưng khá khó để có sự điều chỉnh trong lúc mọi điều kiện đều đang diễn ra thuận lợi như hiện nay. 

Nhìn một cách tổng quan, cổ phiếu đã có mức tăng ấn tượng 100% trong năm nay. Nếu tiếp tục duy trì được đà hưng phấn thì TNA hoàn toàn có cơ hội thiết lập giá lịch sử mới trong tương lai gần.

tna

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu TNA

BSR - Tích cực 

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Tích lũy

- Chỉ báo xu hướng MACD: phân kì dương ường MACD vừa cắt lên đường tín hiệu.

- Chỉ báo RSI: hướng đến vùng quá mua.

Phân tích:

BSR là một trong những cổ phiếu midcap đang hình thành nhịp hồi phục sau khi tích lũy trung hạn trong vùng giá 9-10. Đồng thuận với bước giá, thanh khoản cổ phiếu cũng đã hồi phục trở lại cho thấy xu hướng hồi phục đang hình thành. 

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật đang cho thấy tín hiệu hồi phục. Ngưỡng hỗ trợ của cổ phiếu là 9 trong khi ngưỡng kháng cự là 12 đồng/cp. Đường giá cổ phiếu cũng đã nằm trên dải mây Ichimoku, cho thấy xu hướng tăng giá trung hạn cũng đã hình thành. 

bsr

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu BSR

GEG - Tích lũy 

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Giảm giá ngắn hạn

- Chỉ báo xu hướng MACD: phân kì âm, đường MACD duy trì dưới đường tín hiệu.

- Chỉ báo RSI: ở trong vùng quá bán.

- Ngưỡng hỗ trợ gần nhất là 27 

- Ngưỡng kháng cự gần nhất là 30

Phân tích:

GEG là một trong những cổ phiếu Midcap đang nằm trong xu hướng tích lũy dài hạn trong vùng giá 27-28. Thanh khoản cổ phiếu hiện tại vẫn đang duy trì trên ngưỡng trung bình 20 phiên, cho thấy động lực tăng giá đang hình thành. 

Các chỉ báo kỹ thuật cũng ủng hộ xu hướng tích lũy này. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của cổ phiếu là 27 với ngưỡng kháng cự gần nhất tại ngưỡng giá 30. Đường giá cổ phiếu cũng đã vượt lên dải mây Ichimoku cho thấy động lực tăng giá trung hạn đã hình thành. 

geg

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu GEG

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Ánh Hường