Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh hấp dẫn hơn với các tổ chức, giao dịch của khối tự doanh CTCK tăng nhẹ trong tháng 1

13:25 | 05/02/2020

Chia sẻ

Trong tháng 1, tỉ trọng giao dịch chứng khoán phái sinh của NĐT tổ chức trong nước tăng nhẹ, chiếm 14,24%, trong đó tỉ trọng giao dịch của khối tự doanh CTCK tuy có tăng nhưng cũng chỉ chiếm một phần nhỏ.

Cụ thể, trong tháng 1/2020, thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm nhẹ so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 78.600 hợp đồng/phiên, giảm 1,63% so với tháng trước. 

Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất 139.807 hợp đồng vào ngày 31/1/2020, tăng 6% so với mức cao nhất của tháng trước.

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 1.2020

Tháng 12.2019

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

78.600

79.899

-1,63%

2

Khối lượng OI (cuối kì)

Hợp đồng

16.327

16.625

-1,79%

Khối lượng hợp đồng mở (OI) giảm 1,79% so với tháng 12/2019 và đạt 16.327 hợp đồng vào ngày 31/1/2020. Mức OI cao nhất trong tháng 12 đạt 20.472 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 08/1/2020, giảm 4,3% so với mức OI cao nhất của tháng 12/2019.

Chứng khoán phái sinh hấp dẫn hơn với các tổ chức, giao dịch của khối tự doanh CTCK tăng nhẹ trong tháng 1 - Ảnh 2.

Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 1/2020. Nguồn: HNX

Về tình hình giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường, tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giảm nhẹ so với tháng trước, chiếm 84,25% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Tỉ trọng giao dịch của NĐT tổ chức trong nước tăng nhẹ, chiếm 14,24%, trong đó tỉ trọng giao dịch tự doanh của CTCK tuy có tăng nhưng cũng chỉ chiếm một phần nhỏ (1,95%), phần còn lại là của các tổ chức khác.

Khối lượng giao dịch của NĐT nước ngoài trong tháng 1/2020 tiếp tục tăng nhẹ, đạt 33.162 hợp đồng, chiếm 1,24% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài chỉ giao dịch các sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên với mức tăng ít hơn tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 1/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 93.982 tài khoản, tăng 1,93% so với tháng trước.

Chứng khoán phái sinh hấp dẫn hơn với các tổ chức, giao dịch của khối tự doanh CTCK tăng nhẹ trong tháng 1 - Ảnh 3.

Sự tăng trưởng số lượng tài khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh. Nguồn: HNX


Phan Quân