|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chủ đề

Kết quả xổ số điện toán Vietlott hôm nay

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 24/4: Jackpot hơn 32,3 tỷ đồng hụt chủ

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 24/4: Jackpot hơn 32,3 tỷ đồng hụt chủ

Cập nhật kết quả quay số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 24/4, giải thưởng lớn jackpot giá trị hơn 32,3 tỷ đồng vẫn chưa tìm thấy chủ.
Kinh doanh -19:39 | 24/04/2022
Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 23/4: jackpot giá trị hơn 92,5 tỷ đồng đã tìm thấy chủ

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 23/4: jackpot giá trị hơn 92,5 tỷ đồng đã tìm thấy chủ

Cập nhật kết quả quay số mở thưởng sản phẩm Vietlott Power 6/55 hôm nay (ngày 23/4), jackpot 1 giá trị hơn 92,5 tỷ đồng tìm thấy 1 chủ nhân may mắn
Kinh doanh -20:19 | 23/04/2022
Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 22/4: Jackpot hơn 28,4 tỷ đồng không tìm thấy chủ

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 22/4: Jackpot hơn 28,4 tỷ đồng không tìm thấy chủ

Cập nhật kết quả quay số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 20/4, giải thưởng lớn jackpot giá trị hơn 26,1 tỷ đồng không tìm thấy chủ
Kinh doanh -21:40 | 22/04/2022
Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 21/4: jackpot giá trị hơn 87,5 tỷ đồng hụt chủ

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 21/4: jackpot giá trị hơn 87,5 tỷ đồng hụt chủ

Cập nhật kết quả quay số mở thưởng sản phẩm Vietlott Power 6/55 hôm nay (ngày 21/4), jackpot 1 giá trị hơn 87,5 tỷ đồng không tìm thấy chủ nhân
Kinh doanh -19:43 | 21/04/2022
Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 20/4: Jackpot hơn 26,1 tỷ đồng hụt chủ

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 20/4: Jackpot hơn 26,1 tỷ đồng hụt chủ

Cập nhật kết quả quay số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 20/4, giải thưởng lớn jackpot giá trị hơn 26,1 tỷ đồng không tìm thấy chủ
Kinh doanh -21:52 | 20/04/2022
Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 19/4: jackpot giá trị hơn 84,1 tỷ đồng không tìm thấy chủ

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 19/4: jackpot giá trị hơn 84,1 tỷ đồng không tìm thấy chủ

Cập nhật kết quả quay số mở thưởng sản phẩm Vietlott Power 6/55 hôm nay (ngày 19/4), jackpot 1 giá trị hơn 84,1 tỷ đồng hụt chủ
Kinh doanh -21:08 | 19/04/2022
Kết quả Vietlott tuần qua (11/4 - 17/4): Cả 2 sản phẩm không tìm thấy bất kỳ chủ nhân nào

Kết quả Vietlott tuần qua (11/4 - 17/4): Cả 2 sản phẩm không tìm thấy bất kỳ chủ nhân nào

Cập nhật kết quả xổ số Vietlott trong tuần vừa qua (11/4 - 17/4), một tuần quay số mở thưởng nhưng vẫn chưa tìm thấy bất cứ chủ nhân may mắn nào.
Kinh doanh -16:38 | 18/04/2022
Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 17/4: Jackpot hơn 24,2 tỷ đồng không có chủ nhân nào sở hữu

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 17/4: Jackpot hơn 24,2 tỷ đồng không có chủ nhân nào sở hữu

Cập nhật kết quả quay số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 17/4, giải thưởng lớn jackpot giá trị hơn 24,2 tỷ đồng vẫn tiếp tục hụt chủ
Kinh doanh -19:14 | 17/04/2022
Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 16/4: jackpot giá trị hơn 80,7 tỷ đồng hụt chủ

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 16/4: jackpot giá trị hơn 80,7 tỷ đồng hụt chủ

Cập nhật kết quả quay số mở thưởng sản phẩm Vietlott Power 6/55 hôm nay (ngày 16/4), jackpot 1 giá trị hơn 80,7 tỷ đồng vẫn chưa tìm thấy chủ nhân may mắn
Kinh doanh -21:04 | 16/04/2022
Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 15/4: Jackpot hơn 22,5 tỷ đồng không tìm thấy chủ

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 15/4: Jackpot hơn 22,5 tỷ đồng không tìm thấy chủ

Cập nhật kết quả quay số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 15/4, giải thưởng lớn jackpot giá trị hơn 22,5 tỷ đồng không tìm thấy chủ nhân may mắn nào.
Kinh doanh -18:49 | 15/04/2022
Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 14/4: jackpot giá trị hơn 77,8 tỷ đồng không có chủ

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 14/4: jackpot giá trị hơn 77,8 tỷ đồng không có chủ

Cập nhật kết quả quay số mở thưởng sản phẩm Vietlott Power 6/55 hôm nay (ngày 14/4), jackpot 1 giá trị hơn 77,8 tỷ đồng vẫn chưa có chủ nhân may mắn
Kinh doanh -19:27 | 14/04/2022
Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 13/4: Jackpot hơn 20,9 tỷ đồng hụt chủ

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 13/4: Jackpot hơn 20,9 tỷ đồng hụt chủ

Cập nhật kết quả quay số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 13/4, giải thưởng lớn jackpot giá trị hơn 20,9 tỷ đồng không tìm thấy chủ nhân may mắn
Kinh doanh -20:45 | 13/04/2022
Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 12/4: jackpot giá trị hơn 75,3 tỷ đồng không tìm thấy chủ

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 12/4: jackpot giá trị hơn 75,3 tỷ đồng không tìm thấy chủ

Cập nhật kết quả quay số mở thưởng sản phẩm Vietlott Power 6/55 hôm nay (ngày 12/4), jackpot 1 giá trị hơn 75,3 tỷ đồng tiếp tục hụt chủ
Kinh doanh -20:42 | 12/04/2022
Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 9/4: jackpot giá trị hơn 72,2 tỷ đồng vô chủ

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 9/4: jackpot giá trị hơn 72,2 tỷ đồng vô chủ

Cập nhật kết quả quay số mở thưởng sản phẩm Vietlott Power 6/55 hôm nay (ngày 9/4), jackpot 1 giá trị hơn 72,2 tỷ đồng không tìm thấy chủ nhân trúng thưởng
Kinh doanh -19:18 | 09/04/2022
Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 8/4: Jackpot hơn 17,6 tỷ đồng không chủ

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 8/4: Jackpot hơn 17,6 tỷ đồng không chủ

Cập nhật kết quả quay số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 8/4, giải thưởng lớn jackpot giá trị hơn 17,6 tỷ đồng tiếp tục không tìm thấy chủ nhân may mắn
Kinh doanh -20:55 | 08/04/2022
Kết quả xổ số điện toán Vietlott hôm nay

    Tin vui khi NĐT sắp được giao dịch cổ phiếu sớm hơn 1 ngày, bán cổ phiếu ngay chiều ngày T+2

    Tin vui khi NĐT sắp được giao dịch cổ phiếu sớm hơn 1 ngày, bán cổ phiếu ngay chiều ngày T+2
    Theo quy chế giao dịch mới, cổ phiếu về tài khoản nhà đầu tư trong khoảng thời gian 11h30 – 12h00 trong ngày T+2 thay vì 15h30 – 16h00 như trước đó. Theo đó, nhà đầu tư có thể giao dịch trong phiên chiều của ngày T+2, rút ngày 1 ngày so với trước đó.