Thời sự

Chính phủ đẩy mạnh vay qua kênh trái phiếu năm 2021

19:26 | 02/03/2021

Chia sẻ

Kho bạc dự kiến sẽ huy động 350.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP) trong năm 2021, tăng 8% so với thực tế phát hành năm ngoái.
Chính phủ đẩy mạnh vay qua kênh trái phiếu năm 2021 - Ảnh 1.

Kho bạc Nhà nước phát hành 324.000 tỷ đồng TPCP năm 2020, dự kiến huy động 350.000 tỷ đồng năm 2021.

Kho bạc Nhà nước mới đây đã thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2021 với tổng mức phát hành 350.000 tỷ đồng, bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Trong đó, giá trị phát hành kỳ hạn 5 năm dự kiến là 20.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm là 15.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm là 120.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm là 135.000 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm là 30.000 tỷ đồng, kỳ hạn 30 năm là 30.000 tỷ đồng.

Năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã huy động xấp xỉ 324.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, trong đó giá trị lớn nhất là kỳ hạn 10 năm với gần 136.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm là hơn 122.000 tỷ đồng. 

Tổng giá trị đăng ký thầu của các thành viên thị trường năm 2020 là hơn 1 triệu tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần giá trị gọi thầu TPCP.

Kết quả đấu thầu TPCP năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Đức Quyền tổng hợp từ HNX, đơn vị: tỷ đồng)

Kỳ hạnGọi thầu 2020Đăng ký 2020Trúng thầu 2020Gọi thầu 2021 (KH)
5 năm28.50051.08313.67020.000
7 năm8.00016.1851.73015.000
10 năm163.000493.036135.648120.000
15 năm149.500363.719122.473135.000
20 năm38.00085.72927.91530.000
30 năm32.00064.46922.51730.000
Tổng419.0001.074.220323.953350.000

Riêng trong quý I, Kho bạc Nhà nước dự kiến phát hành 100.000 tỷ đồng TPCP, trong đó: 5 năm và 7 năm – mỗi kỳ hạn 5.000 tỷ đồng, 10 năm và 15 năm – mỗi kỳ hạn 35.000 tỷ đồng, 20 năm và 30 năm – mỗi kỳ hạn 10.000 tỷ đồng.

Nếu huy động hết như kế hoạch, Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện 28,6% mục tiêu cả năm sau một quý.

Chính phủ đẩy mạnh vay qua kênh trái phiếu năm 2021 - Ảnh 3.

Trái phiếu Chính phủ được đấu thầu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. (Ảnh: Song Ngọc).

Hoạt động đấu thầu Trái phiếu Chính phủ được tổ chức hoàn toàn tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). 

Trong tháng 1 và 2/2021, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu 44.000 tỷ đồng, các thành viên thị trường đăng ký thầu hơn 120.000 tỷ đồng, thực tế trúng thầu hơn 27.000 tỷ đồng - tương đương 67,5% giá trị gọi thầu TPCP.

Tổng giá trị niêm yết của trái phiếu Chính phủ hiện là 1,21 triệu tỷ đồng, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là trên 128.000 tỷ đồng, trái phiếu chính quyền địa phương là hơn 11.700 tỷ đồng.

Đức Quyền