Doanh nghiệp

Chi phí tài chính của Vietnam Airlines trong quý IV/2018 tăng gần gấp đôi do lỗ chênh lệch tỉ giá

14:40 | 10/02/2019

Chia sẻ

Lỗ chênh lệch tỉ giá tăng mạnh khiến chi phí tài chính của Vietnam Airlines trong quý IV/2018 tăng gần gấp đôi lên mức 1.022 tỉ đồng.

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines - Mã: HVN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 với doanh thu thuần 23.887 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán 21.454 tỉ đồng, tăng 7% theo đó lãi nhuận gộp trong kỳ đạt 2.433 tỉ đồng, tăng 89%.

Doanh thu tài chính giảm mạnh từ 1.120 tỉ đồng xuống 556 tỉ đồng do lãi chênh lệch tỉ giá giảm 54% xuống 478 tỉ đồng.

Chi phí tài chính 1.022 tỉ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ do khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư giảm mạnh. Đồng thời lỗ tỉ giá tăng hơn 3 lần cùng kỳ và ở mức 216 tỉ đồng.

Lũy kế cả năm 2018, lỗ chênh lệch tỉ giá của Vietnam Airlines là 1.476 tỉ đồng, tăng 1.030 tỉ đồng so với năm 2017.

chi phi tai chinh cua vietnam airlines trong quy iv2018 tang gap doi do lo chenh lech ti gia
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 của Vietnam Airlines)

Chi phí bán hàng ở mức 967 tỉ đồng, giảm 20%. Chi phí quản lý doanh nghiệp 839 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Sau khi trừ đi chi phí, Vietnam Airlines đạt lợi nhuận sau thuế đạt 564 tỉ đồng, tăng 38%.

Cả năm 2018, doanh thu thuần đạt 96.821 tỉ đồng, tăng 17%. Riêng doanh thu bán hàng năm 2018 đạt 13.580 tỉ đồng, tăng 43% và chiếm 14% tổng doanh thu; doanh thu vận tải hàng hàng không 78.576 tỉ đồng, tăng 14% và chiếm 81% tổng doanh thu. Lãi sau thuế 2.533 tỉ đồng, giảm nhẹ so với 2017 và vượt kế hoạch năm.

Tại 31/12/2018, tổng tài sản của Vietnam Airlines ở mức 82.182 tỉ đồng, giảm 7% so với thời điểm đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền 3.653 tỉ đồng, giảm mạnh 52%.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh lên 2.826 tỉ đồng, gấp 7 lần thời điểm đầu năm đến từ khoản tiền gửi có kỳ hạn.

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn tăng khá mạnh từ 720 tỉ đồng lên 1.032 tỉ đồng chủ yếu đến từ doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống.

Xét về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2018 của Vietnam Airlines giảm mạnh xuống 8.933 tỉ dồng

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư ghi nhận giá trị âm 3.033 tỉ đồng trong khi 2017 là dương 1.456 tỉ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 9.788 tỉ đồng trong khi cùng kỳ âm 14.666 tỉ đồng

Về nguồn vốn, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức 8.254 tỉ đồng, giảm 15% và chiếm 10% nguồn vốn trong khi đó vay và nợ thuê tài chính dài hạn 30.212 tỉ đồng, giảm 19%, và chiếm 37%.

Xem thêm

Minh Anh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

ĐỌC NHIỀU NHẤT
CHỌN