|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cắt, giảm vốn đối với các dự án đầu tư giải ngân chậm

20:51 | 22/06/2021
Chia sẻ
Theo UBND tỉnh Đắk Nông, thời gian tới, tỉnh Đắk Nông kiên quyết điều chuyển, cắt giảm vốn đối với các dự án giải ngân chậm.

Đồng thời, tỉnh cũng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết điều chuyển các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức… yếu kém về năng lực, suy thoái về đạo đức công vụ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công.

Để đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 cũng như các văn bản liên quan đến lĩnh vực này của các bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh Đắk Nông.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã giải ngân hơn 405 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt khoảng 21% so với kế hoạch năm nay, giảm gần 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thấp nhất với 9%, tỷ lệ giải vốn ngân sách Trung ương gần 15% và cao nhất là tỷ lệ ngân sách địa phương đạt 31,4%.

Năm 2021, Đắk Nông được giao hơn 2.086 tỷ đồng vốn đầu tư công; trong đó, nguồn ngân sách địa phương hơn 964 tỷ đồng, chiếm hơn 46%; ngân sách Trung ương gần 786 tỷ đồng, chiếm gần 38%; còn lại hơn 336 tỷ đồng là vốn ODA, chiếm hơn 16%.

Về nguyên nhân việc giải ngân đạt thấp, UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định, một số chủ đầu tư đang tập trung giải ngân kế hoạch vốn còn lại của năm 2020. 

Bên cạnh đó, việc giá cả vật liệu, nhất là thép xây dựng tăng cao cũng ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công; nhiều dự án khởi công mới đang trong thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư. Việc giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án chậm trễ, vướng mắc, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai dự án cũng như giải ngân vốn.

Hưng Thịnh