|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Các địa phương lên kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024

17:37 | 20/05/2024
Chia sẻ
Dự kiến sẽ có 9 nghị định, 6 thông tư, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ban hành để quy định chi tiết các nội dung của Luật Đất đai năm 2024.

(Ảnh minh họa: Hải Quân).

UBND TP Đà Nẵng và UBND các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hòa Bình, Hà Nam... mới đây đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn thành phố nhằm bảo đảm hiệu quả và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo đó, kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Qua đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, tố chức và nhân dân về vị trí, vai trò công tác quản lý, sử dụng đất đai, tạo sự chuyển biến tích cực và đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nề nếp, đúng pháp luật. Sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai một cách hợp lý, hiệu quả, hạn chế vi phạm pháp luật về đất đai, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, ban, ngành, UBND các quận, huyện trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024. Xác định lộ trình cụ thể để bảo đảm Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn thành phố kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành. Trong đó, cao điểm tập trung kể từ quý II năm 2024 và năm 2025.

Các nội dung trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới của các địa phương là: Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết; tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai; tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn thi hành Luật Đất đai gồm có: Văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành.

Cùng với đó là yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền được quy định theo pháp luật đất đai. Các Sở, ngành được giao nhiệm vụ khẩn trương theo trình tự, thủ tục quy định trong Luật, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong tháng 6.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây Chính phủ đã đồng ý với đề xuất về việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản theo hướng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7, thay vì 1/1/2025 như được thông qua tại kỳ họp hồi đầu năm.

Bộ trưởng Tư pháp được giao thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung Nghị quyết của Quốc hội nêu trên vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024.

Để chính thức có hiệu lực sớm 6 tháng, các Nghị quyết này dự kiến được trình Quốc hội phê duyệt tại kỳ họp thứ 7.

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 20/6: Lưu ý phiên đáo hạn phái sinh
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN-Index có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại và không loại trừ khả năng biến động mạnh trong phiên kế tiếp vì đây là ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai tháng 6/2024.