Doanh nghiệp

Bột giặt Lix doanh thu quý I tăng nhưng lãi trước thuế giảm mạnh so với cùng kỳ 2016

15:38 | 12/04/2017

Chia sẻ

Doanh thu của bột giặt Lix quý I tăng 7,8% trong khi lãi sau thuế giảm 24,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (Mã: LIX) đã công bố kết quả kinh doanh quý I và thông qua nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Quý I, LIX đạt 476 tỷ đồng doanh thu tăng 7,8%, lợi nhuận trước thuế đạt 35 tỷ đồng giảm 24,7% so với cùng kỳ năm 2016.

So với kế hoạch đề ra thì trong quý I, LIX mới thực hiện được 95% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận chỉ đạt 78% kế hoạch.

bot giat lix doanh thu quy i tang nhung lai truoc thue giam manh so voi cung ky 2016
Kết quả kinh doanh quý I của LIX (Nguồn: LIX)

LIX đề ra kế hoạch sản xuất kinh doan quý II với doanh thu ước đạt 500 tỷ đồng xấp xỉ doanh thu quý I/2016, lợi nhuận trước thuế dự kiến là 45 tỷ đồng giảm 22% so với thực hiện cùng kỳ năm 2016.

Năm 2016, LIX đạt doanh thu là 1.986 tỷ đồng tăng 11,6%, lợi nhuận trước thuế là 198 tỷ đồng giảm 15% so với năm 2016.

Nguyên nhân doanh thu tăng mà lợi nhuận trước thuế suy giảm là do năm 2015 LIX ghi nhận khoản thu nhập khác là 54 tỷ đồng trong khi năm 2016 khoản này chỉ có 19 tỷ đồng giảm 65%. Theo thuyết minh trong báo cáo tài chính thì khoản thu nhập khác này chủ yếu đến từ việc thu từ hỗ trợ di dời chi nhánh Hà Nội.

EPS cuối năm 2016 đạt 4.467 đồng, giảm 560 đồng so với năm 2015.

LIX sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 28/4 tới đây. Đại hội sẽ xoay quanh vấn đề về việc thoái vốn tại Công ty TNHH Xalivico, phương án phân phối lợi nhuận; trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

bot giat lix doanh thu quy i tang nhung lai truoc thue giam manh so voi cung ky 2016 Có còn cửa cho bột giặt nội?

Bột giặt LIX đã giảm tỉ trọng gia công từ 70% trong năm 2000 xuống chỉ còn 7% gần đây.

Kiều Chinh