|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ Y tế: Các tỉnh được tự quyết mô hình vừa sản xuất vừa chống dịch

08:25 | 13/08/2021
Chia sẻ
Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, các tỉnh, doanh nghiệp có thể chủ động xây dựng phương án sản xuất và phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình địa phương dựa trên hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế.

Ngày 12/8, Bộ Y tế ra văn bản đề nghị các UBND tỉnh, thành phố dựa trên đánh giá tình hình thực tế từng địa phương và hướng dẫn các doanh nghiệp lên kế hoạch, phương án chống dịch phù hợp để an toàn và sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Theo Bộ Y tế, trong thời gian qua, căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế địa phương, một số tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đạt hiệu quả như tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đã xây dựng phương án vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo sản xuất như hình thức sản xuất "3 tại chỗ" hoặc "một cung đường hai điểm đến".

Tuy nhiên tại một số địa phương việc áp dụng mô hình phòng, chống dịch tương tự chưa thực sự hiệu quả do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau.

Vì vậy, Bộ Y tế quyết định để các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh,… chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo sản xuất kinh doanh.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống dịch phù hợp với tình hình địa phương dựa trên hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch và triển khai phòng, chống dịch tại các đơn vị một cách hợp lý. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, nhiều đơn vị chức năng kiểm tra một doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh. Qua đó, đảm bảo các biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả, đảm bảo hỗ trợ các đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc và định kỳ đối với người lao động theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cụ thể, phải xét nghiệm sàng lọc hằng tuần ít nhất cho 20% người lao động bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp hoặc test kháng nguyên nhanh khi đơn vị chưa có ca mắc COVID-19. Xét nghiệm ít nhất 50% người lao động khi có ca mắc COVID-19.

Liên quan đến vấn đề vận chuyển hàng hóa, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương cần đảm bảo an toàn phòng, chống dịch nhưng vẫn đảm bảo không gây ùn tắc và tạo điều kiện cho đơn vị vận chuyển hàng hóa theo hướng dẫn tại Công văn 5753 và Công văn 5886 của Bộ Y tế.

Phương Trang

Bàn luận mặt được và mất khi rút ngắn chu kỳ thanh toán, bước đệm hướng đến giao dịch trong ngày (T+0)

Bàn luận mặt được và mất khi rút ngắn chu kỳ thanh toán, bước đệm hướng đến giao dịch trong ngày (T+0)
Thông tin Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) dự thảo quy chế giao dịch mới thu hút được sự quan tâm của cộng đồng nhà đầu tư. Trên các diễn đàn, hội nhóm chứng khoán, số đông tỏ ra hào hứng khi sớm được mua bán cổ phiếu hơn trước, số khác cho rằng điều chỉnh không như kỳ vọng giao dịch T+0 đưa ra trước đó.