Chứng khoán

Bố trí nhân viên hành chính nhân sự mở tài khoản và hàng loạt vi phạm, công ty chứng khoán VICS bị xử phạt 275 triệu đồng

16:35 | 27/12/2019

Chia sẻ

Cụ thể, Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam không có đủ người hành nghề chứng khoán, cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định và báo cáo không đúng thời hạn.

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS, Mã: VIG).

Theo thông tin từ UBCK, Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bị xử phạt tổng cộng 275 triệu đồng với hàng loạt vi phạm.

Thứ nhất là không có đủ người hành nghề chứng khoán. Cụ thể, công ty không đảm bảo số lượng người hành nghề chứng khoán tối thiểu cho nghiệp vụ tự doanh và nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán theo quy định tại Trụ sở và Chi nhánh Hà Nội. Với vi phạm này, công ty bị xử phạt 40 triệu đồng.

Thứ hai, công ty bị xử phạt 50 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. 

Theo đó, bà Đỗ Thị Hải là nhân viên hành chính nhân sự kiêm kế toán của Công ty, chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với các nghiệp vụ hoạt động nhưng ký tên trên một số hợp đồng mở tài khoản của khách hàng với vai trò nhân viên mở tài khoản.

Thứ ba, Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định. Trong năm 2017 và 2018, công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi trên tài khoản của khách hàng không có đủ 100% tiền tại thời điểm đặt lệnh.

Với lỗi vi phạm trên, công ty chứng khoán này bị xử phạt 125 triệu đồng.

Cuối cùng, công ty bị xử phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét, Báo cáo tỷ lệ tài chính tại ngày 30/6/2019 đã soát xét).

Phan Quân