|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Bộ TNMT chỉ đạo xây dựng bảng giá đất tại các địa phương giai đoạn 2020-2024 không vượt quá 20%

15:37 | 25/12/2019
Chia sẻ
Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP qui định về khung giá đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn chỉ đạo các tỉnh, thành phố xây dựng bảng giá đất cụ thể ở từng địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn 6825/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ khung giá đất để xây dựng dự thảo bảng giá đất, xử lí giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng qui định tại Nghị định 44/2014/NĐ-CP và trình HĐND cùng cấp thông qua trước khi ban hành.

Trước đó cùng ngày 19/12, Chính phủ đã ban hành Nghị định 96/2019/NĐ-CP qui định khung giá đất có hiệu lực thi hành từ ngày 19/12/2019.

Khung giá đất này được sử dụng làm căn cứ để UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương.

UBND cấp tỉnh căn cứ vào thực tế tại địa phương được qui định mức giá đất tối đa trong bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh không cao hơn quá 20% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất.

Đồng thời, UBND cấp tỉnh căn cứ vào thực tế tại địa phương được qui định mức giá tối đa trong bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh theo qui định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 11 Nghị định 44/2014/NĐ-CP so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất sau khi điều chỉnh theo qui định tại Khoản 2, Điều 5, Nghị định 96/2019/NĐ-CP.

Nguyên Ngọc