|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Chính phủ ban hành khung giá đất mới, đất ở đô thị cao nhất 162 triệu đồng/m2

19:40 | 20/12/2019
Chia sẻ
Đất ở đô thị có giá cao nhất 162 triệu đồng/m2 tại đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.

UBND cấp tỉnh căn cứ vào thực tế tại địa phương được qui định mức giá đất tối đa trong bảng giá đất. Bảng giá đất điều chỉnh không cao hơn quá 20% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất.

Ngày 19/12 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP qui định về khung giá đất đối với nhóm đất nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Khung giá đất này được sử dụng làm căn cứ để UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương.

Theo đó, UBND cấp tỉnh căn cứ vào thực tế tại địa phương được qui định mức giá đất tối đa trong bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh không cao hơn quá 20% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất.

Đối với đất ở đô thị, khu vực có giá cao nhất 162 triệu đồng/m2 là đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.

Chính Phủ ban hành khung giá đất mới, đất ở đô thị cao nhất 162 triệu đồng/m2  - Ảnh 1.

Khung giá đất ở tại đô thị (Đvt: Nghìn đồng/m2). Nguồn: Nghị định số 96/2019/NĐ-CP.

Nguyên Ngọc