Thời sự

Bộ Tài chính: Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh góp phần gia tăng số lượng DN thành lập

07:53 | 03/12/2019

Chia sẻ

Theo Bộ Tài chính, trên tất cả các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, chứng khoán, casino,... việc đơn giản hóa điều kiện kinh doanh đã góp phần tạo thuận lợi để gia tăng số lượng doanh nghiệp thành lập, số lượng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được cấp...
dieukienkinhdoanheznu_nalv

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa có văn bản cho ý kiến đối với Báo cáo đánh giá điều kiện kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết, các đề xuất, kiến nghị tại mục II, Báo cáo số 4417 của Bộ KH&ĐT cơ bản phù hợp với chủ trương của Chính phủ về cải cách điều kiện kinh doanh.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng nêu một số kết quả trong việc triển khai công tác cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh của Bộ.

Cụ thể, về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính đã cắt giảm 117 điều kiện kinh doanh. 

Trong khi xây dựng phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh, Bộ đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát kĩ lưỡng danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lí của Bộ Tài chính và đã báo cáo danh mục 370 điều kiện tại trụ sở Bộ Tài chính.

Do đó, Bộ Tài chính cho rằng, tổng số điều kiện được cắt giảm, đơn giản hóa là 117 chứ không phải 90 điều kiện như đề cập tại Phụ lục Báo cáo 4417 của Bộ KH&ĐT.

Về việc thực hiện báo cáo kết quả cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính cho biết, trên tất cả các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, chứng khoán, casino,... việc đơn giản hóa điều kiện kinh doanh đã góp phần tạo thuận lợi để gia tăng số lượng doanh nghiệp thành lập, số lượng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được cấp,...

Ngoài ra, việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh cũng góp phần thúc đẩy việc đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lí, đồng thời kiến nghị sửa đổi các văn bản qui phạm pháp luật liên quan nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo yêu cầu quản lí Nhà nước.

Thu Hà