|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bộ Tài chính đề nghị giao toàn quyền quản lý xăng dầu cho Bộ Công Thương

10:06 | 04/02/2023
Chia sẻ
Trước việc Bộ Công Thương đề nghị giữ nguyên hai bộ quản lý thị trường xăng dầu tại dự thảo mới nhất, Bộ Tài chính đã có văn bản đề xuất giao toàn quyền quản lý xăng dầu sang Bộ Công Thương.

Ngày 3/2, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký Văn bản số 973/BTC-QLG gửi Bộ Công thương góp ý xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi hai nghị định về kinh doanh xăng dầu. Trong đó, Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị Bộ Công thương là đơn vị điều hành toàn bộ thị trường xăng dầu, theo Thanh niên.

Theo Bộ Tài chính, nếu hai bộ cùng quản lý như hiện nay sẽ phát sinh quy trình, gây khó khăn trong vấn đề thống nhất điều hành thị trường xăng dầu. Do đó,cần sửa đổi Nghị định số 95/2021 để giao thống nhất một đầu mối quản lý kinh doanh xăng dầu về Bộ Công Thương. 

Bởi Bộ Công Thương là cơ quan quản lý ngành thực hiện nhiệm vụ về xác định giá và định mức chi phí, bao gồm các nhiệm vụ về tính toán các khoản định mức trong giá cơ sở; điều hành và giám sát việc thực hiện trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ Tài chính chỉ thực hiện chức năng thanh, kiểm tra theo đúng quy định.

Hiện nay,Bộ Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; đồng thời là cơ quan chủ trì điều hành giá xăng dầu. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ thuộc công tác điều hành giá xăng dầu lại được phân công cho Bộ Tài chính như giám sát trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá; rà soát tính toán công bố các khoản định mức để tính giá cơ sở dẫn đến sự phân tán trong khâu tổ chức thực hiện.

"Vì vậy, đề nghị sửa đổi Nghị định số 95/2021/NĐ-CP để giao thống nhất về một cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu, đồng thời là cơ quan điều hành giá xăng dầu để tăng tính chủ động, nâng cao hiệu quả hoạt động", theo văn bản của Bộ Tài chính.

 Ảnh minh hoạ: Zing News.

Mặt khác, theo quy định, Bộ Công thương là cơ quan quản lý, cấp phép các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu; hướng dẫn thực hiện hoạt động kinh doanh, phân phối xăng dầu; hướng dẫn thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu; bảo đảm việc cung ứng xăng dầu được ổn định, đáp ứng nhu cầu xăng dầu trên địa bàn.

Với chức năng, thẩm quyền như vậy, Bộ Công thương nắm được chi tiết các khâu tổ chức hoạt động, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị; các chi phí cần thiết phát sinh để duy trì, phát triển hệ thống phân phối; tình hình cung cầu, diễn biến giá xăng dầu nguyên liệu và thành phẩm. Vì vậy, nếu cơ quan này chủ trì điều hành giá xăng dầu sẽ chủ động hơn.

Theo Bộ Tài chính, việc phân tán như hiện nay làm phát sinh thêm quy trình và gây khó khăn cho cơ quan điều hành giá vì giá cơ sở là tổng hòa của các yếu tố hình thành giá, không chỉ đơn giản là việc quyết định tăng hoặc giảm giá tại thời điểm điều hành giá.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định 95/2021, 83/20214. 

Trong văn bản góp ý vào dự thảo nghị định, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công thương bỏ nhận định chủ quan về công thức giá và phương thức điều hành giá xăng dầu.

Cụ thể, trong dự thảo tờ trình gửi Thủ tướng có nội dung: "Thời gian vừa qua, thị trường xăng dầu có nhiều biến động, nguồn cung xăng dầu cho thị trường có một số bất ổn, một trong những nguyên nhân là do các chi phí kinh doanh xăng dầu chưa được tính đúng, tính đủ trong cơ cấu giá cơ sở xăng dầu do nhà nước điều hành dẫn đến doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị thua lỗ, không có động lực duy trì hoạt động kinh doanh".

Bộ Tài chính cũng thống nhất với Bộ Công thương tiếp tục giữ công cụ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để điều hành giá xăng dầu, tuy nhiên có sửa đổi theo hướng quy định nguyên tắc sử dụng công cụ quỹ bình ổn giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ can thiệp điều hành giá thông qua việc điều chỉnh mức trích lập, chi quỹ khi giá xăng dầu công bố kỳ này so với kỳ công bố trước tăng từ 10% trở lên hoặc giảm từ 7% trở lên.

Huyền Phương

'Lãi suất điều hành sẽ tiếp tục giảm vào tháng 7, có thể giảm ngay trong tháng 5, tháng 6 nếu các yếu tố thuận lợi đến nhanh hơn'
Theo chuyên gia, bên cạnh yếu tố áp lực tỷ giá giảm, nếu diễn biến lạm phát tháng 3 tiếp tục hạ nhiệt, NHNN càng có không gian để hạ lãi suất điều hành. Đại diện Maybank Investment Bank dự báo việc giảm lãi suất điều hành có thể xảy ra vào tháng 7.