|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ Giao thông Vận tải sẽ xử lý người đứng đầu ban quản lý dự án nếu giải ngân vốn chậm

04:38 | 10/08/2021
Chia sẻ
Bộ Giao thông Vận tải vừa thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp giao ban trực tuyến về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công tháng 7 và 7 tháng năm 2021.

Đáng chú ý trong thông báo này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu ban quản lý dự án, chủ đầu tư có khối lượng giải ngân không đạt yêu cầu vì lý do chủ quan.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo nguồn nhân lực thi công, cung ứng vật liệu, vật tư cho công trường theo kế hoạch tổ chức thi công.

Cụ thể, thông báo kết luận nêu rõ, Bộ Giao thông Vận tải ghi nhận nỗ lực của các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công. Lũy kế đến hết tháng 7/2021 đã giải ngân được 44,1% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với mức bình quân chung khối các bộ, ngành Trung ương (32,69%).

Tuy nhiên, tháng 7/2021, giải ngân chậm so với kế hoạch khoảng 980 tỷ đồng. Mặt khác, phần vốn đã được giải ngân chủ yếu vẫn là chi trả khối lượng giải phóng mặt bằng, tạm ứng hợp đồng, thanh toán nợ đọng, thu hồi vốn ứng trước, khối lượng thi công hoàn thành còn thấp.

Bộ Giao thông Vận tải sẽ xử lý người đứng đầu ban quản lý dự án nếu giải ngân vốn chậm - Ảnh 1.

Ảnh: Huy Hùng/TTXVN.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong tháng 8/2021, nhiệm vụ phải giải ngân của các ban quản lý dự án, chủ đầu tư là 3.076 tỷ đồng (theo kế hoạch) và giải ngân phần bù chậm kế hoạch tháng 7/2021 khoảng 980 tỷ đồng. Đồng thời, các tháng còn lại của năm 2021 còn phải hoàn thành giải ngân 24.000 tỷ đồng.

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu trên, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ đầu tư thực hiện nghiêm Chỉ thị 06/CT-BGTVT ngày 14/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

"Trong tháng 8/2021, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư phải giải ngân lũy kế được 53% kế hoạch, tháng 9/2021 phải giải ngân lũy kế tối thiểu được 60% kế hoạch", kết luận nêu rõ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Vụ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi chặt chẽ, kịp thời đôn đốc, nhắn nhở các ban quản lý dự án, chủ đầu tư thực hiện theo đúng kế hoạch giải ngân được duyệt; kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải xử lý trách nhiệm người đứng đầu ban quản lý dự án, chủ đầu tư có khối lượng giải ngân không đạt yêu cầu vì lý do chủ quan.

Về giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn nhân lực trên công trường, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho hay, việc giải phóng mặt bằng tại các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giải quyết dứt điểm các tồn tại về mặt bằng, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của các dự án.

Đối với các dự án khó khăn về nguồn vật liệu đất đắp, cát, đá,… các ban quản lý dự án, chủ đầu tư phải cùng với nhà thầu thi công chủ động, tích cực làm việc với các cấp chính quyền địa phương để giải quyết, không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông tăng cường kiểm tra, kịp thời làm việc với các ban quản lý dự án, chủ đầu tư để xem xét tình hình thực tế của từng dự án, từng gói thầu cụ thể để hỗ trợ giải quyết có hiệu quả.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục kiện toàn về tổ chức bộ máy, cán bộ, nhất là các cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm điều hành, tổ chức thực hiện dự án để đáp ứng được các nhiệm vụ được giao.

Vấn đề khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên các công trường, Bộ trưởng yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ đầu tư phải quan tâm đặc biệt về đảm bảo nguồn nhân lực thi công, công tác cung ứng vật liệu, vật tư cho công trường theo kế hoạch tổ chức thi công; Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công gắn với việc thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của địa phương.

Quang Toàn