|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bộ Công Thương: Mua điện mặt trời áp mái giá 0 đồng để ngăn trục lợi chính sách

22:11 | 24/04/2024
Chia sẻ
Theo Bộ trưởng Công Thương việc mua điện mặt trời áp mái dư thừa với giá 0 đồng là phù hợp, đảm bảo được việc ngăn chặn được hiện tượng trục lợi chính sách.

 Tại Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định mua bán điện chiều ngày 24/4, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết giai đoạn hiện tại, trong bối cảnh điều kiện của hệ thống truyền tải và phân phối, cân bằng cơ cấu nguồn, biện pháp chống phát ngược và giải pháp mua với giá 0 đồng (trong trường hợp phát lên lưới điện quốc gia) là phù hợp, đảm bảo được việc ngăn chặn được hiện tượng trục lợi chính sách. 

Những cơ chế khuyến khích loại hình điện mặt trời áp mái tự sản tự tiêu là bước đột phá trong nỗ lực tháo gỡ các rào cản pháp lý cho phát triển nguồn điện trong bối cảnh một số quy định pháp luật chuyên ngành chưa theo kịp thực tiễn.

Bộ trưởng cho biết hai chính sách về mua bán điện trực tiếp giữa các đơn vị phát điện với khách hàng (DPPA) và khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu hoàn toàn thống nhất, không mâu thuẫn. Cần lưu ý là nếu bỏ cụm từ "tự sản tự tiêu" sẽ làm thay đổi hoàn toàn bản chất, không tuân thủ các quy định của pháp luật và quy hoạch, kế hoạch phát triển điện vừa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, phát triển điện mặt trời mái nhà phải phù hợp với kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh. 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền phát hoặc không phát sản lượng điện dư (nếu có) của điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu vào hệ thống điện quốc gia. Trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện thì đơn vị điện lực ghi nhận sản lượng điện với giá 0 đồng và không được thanh toán.

Tổng công suất điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có đấu nối với hệ thống điện quốc gia tại mỗi địa phương không vượt quá công suất được phân bổ trong kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu không đấu nối với hệ thống điện quốc gia loại hình này ưu tiên phát triển không giới hạn công suất.

Ngoài ra, dự thảo của Nghị định cấm việc lợi dụng quy định về phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu để kinh doanh hoặc bán điện cho các tổ chức, cá nhân khác.

Đầu tư, lắp đặt, vận hành công suất vượt quá công suất đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đối với điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có đấu nối với hệ thống điện quốc gia.

Theo Bộ trưởng, tổng công suất các loại hình điện đã được tính toán hết trong quy hoạch điện VIII. Nếu cho phát triển vô lối loại hình điện nào đó, mà lại phát lên lưới điện quốc gia sẽ tạo ra áp lực vô cùng lớn cho an toàn hệ thống điện và an ninh hệ thống điện Việt Nam. 

“Chúng tôi cũng thấy rằng vấn đề đó trong tương lai cần được giải quyết. Nhưng tôi nhấn mạnh là “trong tương lai”, còn thời điểm hiện tại nếu chúng ta làm thì sẽ vi phạm các quy định hiện hành”, Bộ trưởng Công Thương nói 

H.Mĩ