|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

BMI thu về hơn 900 tỷ đồng lãi từ kinh doanh bảo hiểm trong quý I/2022

07:00 | 21/04/2022
Chia sẻ
Lợi nhuận trước thuế của Bảo Minh đạt gần 89 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện hơn 29% kế hoạch năm.

Tổng CTCP Bảo Minh vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 89 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện hơn 29% kế hoạch năm. 

Trong ba tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm đã thu về cho Bảo Minh 943 tỷ đồng lãi thuần, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các mảng kinh bất động sản đầu tư, hoạt động tài chính và các hoạt động khác đều đi lùi so với quý I/2021.

Ngoài ra, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 8,6% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tài chính cũng ghi nhận tăng 6,1% so với cùng kỳ. Công ty cắt giảm đáng kể chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác so với quý I/2021.

 Kết quả kinh doanh quý I/2022 của Bảo hiểm Bảo Minh. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của Bảo Minh đạt 7.464 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, công ty đã nâng khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn lên 3.138 tỷ đồng. Khoảnmục đầu tư tài chính dài hạn tăng mạnh 23,8% lên 452 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty sau ba tháng đầu năm đã tăng lần lượt là 0,3% và 2,7% lên mức 5.065 tỷ đồng và 2.399 tỷ đồng.

Trong năm 2022, công ty đặt ra mức doanh thu dự kiến đạt 5.500 tỷ đồng. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 28/4 tới đây, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2021.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng sẽ thông qua dự thảo chiến lược kinh doanh 5 năm 2021-2025; dự thảo điều lệ và tổ chức của Tổng công ty năm 2022 và nhiều vấn đề khác. Năm 2021, Bảo Minh đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức là 12%. 

Một số chỉ tiêu quý I/2022 của Bảo hiểm Bảo Minh. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp). 

Phương Nga

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 2 - 6/10: Tiếp tục trải qua các nhịp điều chỉnh
Nhận định thị trường chứng khoán tuần 2 - 6/10: Theo dự báo của công ty chứng khoán, trong kịch bản thận trọng, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp điều chỉnh trong các phiên tới nhằm thiết lập một mặt bằng giá vững chãi hơn với ngưỡng hỗ trợ gần được đặt quanh 1.14x và sâu hơn là 1.12x.