Hàng hóa

Bình Thuận kiến nghị bổ sung 74 dự án điện vào Quy hoạch điện VIII

13:49 | 23/02/2021

Chia sẻ

11 dự án điện gió, 62 dự án điện mặt trời và 1 dự án điện khí được UBND tỉnh Bình Thuận kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương bổ sung vào Quy hoạch điện VIII.

Cổng thổng tin điện tử tỉnh Bình Thuận cho biết UBND tỉnh Bình Thuận đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương bổ sung các dự án năng lượng của tỉnh vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Theo đó, Bình Thuận đề xuất bổ sung vào Quy hoạch điện VIII 11 dự án điện gió, 62 dự án điện mặt trời và 1 dự án điện khí. 

Đặc biệt, đối với Dự án điện gió Thăng Long Wind, có tổng công suất lắp đặt 3.400 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 12 tỷ USD và Dự án điện khí LNG mũi Kê Gà, với quy mô khoảng 3.600 MW (gồm 3 giai đoạn), tổng vốn đầu tư 4,2 tỷ USD UBND tỉnh Bình Thuận kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương sớm bổ sung vào Quy hoạch điện lực quốc gia.

Việc bổ sung các dự án điện này nhằm tạo ra tính đột phá, động lực phát triển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng khí và kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy hiệu quả hệ thống truyền tải 500kV từ Hàm Thuận Nam - Bình Thuận về Long Thành (Đồng Nai) và Bình Dương.

UBND tỉnh cũng kiến nghị xem xét xây dựng các chính sách hỗ trợ và cơ chế đột phá cho điện gió ngoài khơi gắn với chiến lược biển Việt Nam, cần xem xét cách thức bổ sung quy hoạch, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư (khảo sát, đầu tư), tính toán giá điện, hợp đồng mua bán điện, phương án đấu nối với hệ thống điện lưới quốc gia của các dự án điện gió ngoài khơi theo cơ chế ưu tiên cho các dự án đi tiên phong, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, qua đó tạo môi trường đầu tư hấp dẫn cho các dự án tiếp theo.

Theo tỉnh Bình Thuận các dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh đang nằm trong vùng Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan và vùng quy hoạch dự trữ khoáng sản titan nên chưa thể triển khai đầu tư xây dựng.

Do đó, UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan và vùng quy hoạch dự trữ khoáng sản titan theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 293/TB-VPCP ngày 13/8/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Như Huỳnh