|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bình quân mỗi tháng có 19.800 DN gia nhập thị trường nhưng tới 19.500 DN rút lui

10:41 | 29/05/2024
Chia sẻ
Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024 từ Tổng cục Thống kê lần đầu tiên sau 5 tháng đầu năm, lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường đạt 98.800 doanh nghiệp vượt lên trên số lượng rút lui là 97.300 doanh nghiệp.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 5, cả nước có hơn 13.200 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 93.200 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 72.600 lao động, giảm 13,7% về số doanh nghiệp, giảm 47% về vốn đăng ký và giảm 23,6% về số lao động so với tháng 4/2024.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 9,2% song số vốn lại giảm 10,1% và số lao động giảm 2,7% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 7,1 tỷ đồng, giảm 38,5% so với tháng trước và giảm 17,7% so với cùng kỳ năm trước.

 

Số doanh nghiệp thành lập mới theo từng tháng giai đoạn 2023 - 2024. (Nguồn: Hạ An tổng hợp từ TCTK).

 

 

Bên cạnh đó, cả nước còn có 6.749 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 18,8% so với tháng trước và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, cả nước có 64.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 601.200 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 426.400 lao động, tăng 4,5% về số doanh nghiệp, tăng 5,7% về vốn đăng ký và tăng 5% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm tháng đầu năm 2024 đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2023. Nếu tính cả 666.900 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 18.567 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm tháng đầu năm 2024 là 1.268,1 nghìn tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có gần 34.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2023), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm tháng đầu năm 2024 lên hơn 98.800 doanh nghiệp, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân một tháng có 19.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

 

Theo khu vực kinh tế, năm tháng đầu năm nay có 630 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước; 15.400 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 4,2%; 48.7000 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 4,6%.

 

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường theo từng tháng giai đoạn 2023 - 2024. (Nguồn: Hạ An tổng hợp từ TCTK).

 

Về số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong tháng 5, có 5.303 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 30,4% so với tháng trước và giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2023; có 4.550 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 2,3% và giảm 3,5%; có 1.538 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 14,4% và tăng 25,8%.

Tính chung năm tháng đầu năm 2024, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 66.100 doanh nghiệp, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước; 23.300 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 8,8%; gần 8.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 8,4%.

Như vậy, bình quân một tháng có 19.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường thấp hơn so với mức bình quân 19.800 doanh nghiệp gia nhập thị trường mỗi tháng.

 

Hạ An