|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Big4 ngân hàng sẽ được cổ phần hoá, thoái vốn ra sao trong giai đoạn 2022-2025?

15:24 | 01/12/2022
Chia sẻ
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025, trong đó có Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025. 

Theo đó, Chính phủ sẽ duy trì 195 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giai đoạn 2022 - 2025, cổ phần hóa 19 doanh nghiệp, sắp xếp lại 5 doanh nghiệp; thực hiện thoái vốn 141 doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2025; giữ nguyên phần vốn nhà nước tại 126 doanh nghiệp.

Đồng thời thực hiện sắp xếp theo phương án riêng giai đoạn 2022-2025 đối với 21 doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Về phía 4 ngân hàng TMCP nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) nằm trong danh sách các đơn vị thực hiện cổ phần hóa, tỷ lệ vốn nhà nước dự kiến nắm giữ sau cổ phần hóa là từ 65% vốn trở lên.

Với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), nhà nước tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phần nắm giữ là 64,46%.

Tại hai ngân hàng còn lại là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chính phủ sẽ thực hiện theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”.

Trong đó nêu rõ kế hoạch sắp xếp và tỷ lệ vốn dự kiến nhà nước nắm giữ tại hai ngân hàng. Hiện tại, nhà nước đang nắm giữ 74,8% vốn tại Vietcombank và 80,9% vốn tại BIDV.

 

 

Doanh nghiệp (DN) nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn trước ngày 29/11/2022 thì thực hiện như sau:

Đối với các doanh nghiệp chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, thoái vốn, cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ động điều chỉnh lại tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ khi xây dựng phương án theo kế hoạch sắp xếp lại DN nhà nước, DN có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025.

Đối với các doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, thoái vốn thì thực hiện theo phương án đã được phê duyệt và tiếp tục xây dựng phương án để thực hiện thoái vốn theo tỷ lệ quy định tại kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo quyết định này.

 

 

Phương Nga

Kết luận của Thống đốc NHNN tại hội nghị tín dụng bất động sản sáng nay
Theo Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng vẫn cấp tín dụng cho lĩnh vực bất động sản với mức tăng trưởng cao và đang có dư nợ lớn. Ngân hàng Nhà nước khẳng định đối với các dự án, phương án vay vốn khả thi vẫn được tổ chức tín dụng cho vay theo đúng quy định.