Doanh nghiệp

Biến động giá nguyên liệu, lãi sau thuế 2018 của thép Pomina giảm 39%

10:27 | 01/02/2019

Chia sẻ

Do biến động nguyên vật liệu làm ảnh hưởng đến giá vốn cao, lãi gộp chỉ khoảng gần 3% so với cùng kỳ năm trước lãi gộp 9,6%. Để kích thích tiêu thụ, thép Pomina phải giảm giá bán, điều này ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.  

CTCP Thép Pomina (Mã: POM) mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 với doanh thu thuần 3.361,5 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do giá vốn hàng bán tăng 19% nên lãi gộp trong quý đạt 97,4 tỉ đồng, giảm 67%.

Doanh thu tài chính tăng mạnh từ 1,7 tỉ đồng lên 10,4 tỉ đồng. Ngoài ra, chi phí tài chính 69,5 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Chi phí bán hàng 8,6 tỉ đồng, tăng nhẹ so với quý IV/2017. Chi phí quản lý doanh nghiệp 20 tỉ đồng, giảm 5%.

Bên cạnh đó, thép Pomina ghi nhận lợi nhuận khác 22 tỉ đồng trong khi cùng kì âm 986 triệu đồng.

Sau khi trừ đi chi phí, lợi nhuận sau thuế của thép Pomina đạt 33 tỉ đồng, giảm 82%.

Thép Pomina cho biết trong quý IV/2018, do biến động nguyên vật liệu làm ảnh hưởng đến giá vốn cao, lãi gộp chỉ khoảng gần 3% so với cùng kỳ năm trước lãi gộp 9,6%. Để kích thích tiêu thụ, công ty phải giảm giá bán, điều này ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong kỳ.

Cả năm 2018, doanh thu thuần 13.468 tỉ đồng, tăng 18%; Lãi sau thuế 433,5 tỉ đồng, giảm 39% và bằng 87% kế hoạch năm.

Tại thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản đạt 10.992 tỉ đồng, giảm 43% so với đầu năm. Trong đó, Khoản phải thu ngắn hạn 3.363 tỉ đồng, tăng 23%. Hàng tồn kho tăng mạnh từ 1.950 tỉ đồng lên 2.740 tỉ đồng chủ yếu là nguyên vật liệu.

Nợ ngắn hạn của thép Pomina ở mức 6.347 tỉ đồng, tăng 52% so với đầu năm do vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 5.212 tỉ đồng, tăng 31%; Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 840 tỉ đồng, gấp 7 lần so với thời điểm đầu năm.

Vay dài hạn tăng mạnh đến từ việc tài trợ vốn cho dự án tôn tăng từ 54 tỉ đồng lên 840 tỉ đồng.

bien dong gia nguyen lieu lai sau thue 2018 cua thep pomina giam 39
(Nguồn: Báo cáo tài chính quý IV/2018 của Thép Pomina.

Xét về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.203 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ dương 150 tỉ đồng. Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư 10 tỉ đồng trong khi cùng kỳ âm 417 triệu đồng Lưu chuyển từ hoạt động tài chính 1.178 tỉ đồng, cùng kỳ âm 231 tỉ đồng.

Minh Anh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

ĐỌC NHIỀU NHẤT
CHỌN