|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Becamex IDC dồn dập huy động trái phiếu

11:34 | 17/05/2021
Chia sẻ
Sau khi kết thúc đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 vào cuối tháng 3, Becamex IDC tiếp tục thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm 2021.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC – Mã: BCM) vừa ban hành nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2021.

Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 2 với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 1.500 tỷ đồng, được chia thành 3 đến 5 đợt với kỳ hạn dự kiến từ 1 đến 5 năm. Trái phiếu có hình thức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản.

Thời gian phát hành sẽ diễn ra từ quý II đến quý III năm nay. Mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu hoặc mệnh giá khác theo quy định của pháp luật.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 2 sẽ được Becamex IDC sử dụng với một số phương án như thanh toán các chi phí liên quan để thực hiện thi công xây dựng cơ sở hạ tầng; hoàn trả lại tiền cho các nhà đầu tư do không thực hiện dự án; thực hiện các nhu cầu tài chính của khách hàng; nhận chuyển nhượng kinh doanh, cho thuê đất; thanh toán các khoản phải trả ngắn hạn cho CTCP Becamex Bình Định (tối đa 460 tỷ đồng).

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu nhằm mục đích thanh toán các khoản nợ gốc, lãi với các bên liên quan bao gồm trái phiếu, nợ vay từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương và Ngân hàng China Construction Bank Corporation.

Mới đây, Becamex IDC đã huy động được 2.000 tỷ đồng từ đợt phát hành 2 triệu trái phiếu riêng lẻ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021, tổng nợ đi vay của Becamex IDC là 14.036 tỷ đồng, trong đó các khoản dư nợ trái phiếu đạt 6.673 tỷ đồng.

Tỷ lệ dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu sau đợt phát hành trái phiếu dự kiến sẽ tăng từ 0,34 lên 0,42 lần. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 1,82 lên 1,91 lần.

Ngoài ra, sau ba tháng đầu năm Becamex IDC đã ghi nhận mức doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 1.386 tỷ đồng và 467 tỷ đồng, tăng 13,7% và 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quốc Anh