Tài chính

Bất ngờ với lợi nhuận quí II của LienVietPostBank: Tăng trưởng hơn 400%

16:13 | 22/07/2019

Chia sẻ

Lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đạt 605 tỉ đồng, tăng 445% so với cùng kì năm trước với nhiều hoạt động kinh doanh ghi nhận kết quả khả quan.


photo1516357885189-1516357885189

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Ảnh: LienVietPostBank).

Mới đây, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - Mã: LPB) đã công bố báo cáo tài chính riêng của ngân hàng với lợi nhuận trước thuế quí II tăng đột biến hơn 445% so với cùng kì năm trước với 605 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 487 tỉ đồng.

Trong quí II, gần như tất cả mảng kinh doanh của ngân hàng đều có sự tăng trưởng khả quan. Thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng tăng gần 39% mang về hơn 1.563 tỉ đồng. 

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng hơn 200% với 69,3 tỉ đồng; Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng mang về lãi 11 tỉ đồng trong khi cùng kì năm trước lỗ hơn 35 tỉ đồng. Hoạt động đầu tư chứng khoán vẫn tiếp tục lỗ nhưng chỉ ở mức khiêm tốn, chưa đầy 28 tỉ đồng trong khi 6 tháng đầu năm 2018 lỗ gần 108 tỉ đồng.

Chỉ duy nhất mảng hoạt động kinh doanh khác là có sự sụt giảm mạnh hơn 83% mang về 6,3 tỉ đồng lãi thuần.

Ngoài tăng trưởng mạnh từ các mảng, việc cắt giảm hơn 58% chi phí dự phòng rủi ro cũng là một trong những nguyên nhân thúc đẩy lợi nhuận quí II của ngân hàng tăng đột biến.

Screen Shot 2019-07-22 at 15

Kết quả kinh doanh của LienVietPostBank (Nguồn: DB tổng hợp).

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đạt gần 1.117 tỉ đồng, tăng 80,6% so với cùng kì năm trước, đạt 58,7% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 898 tỉ đồng.

Tính đến 30/6, tổng tài sản của ngân hàng tăng 8,5% đạt 189.955 tỉ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 129.210 tỉ đồng, tăng 8,4%/năm. Số dư huy động tiền gửi khách hàng tăng ở mức khiêm tốn hơn 4,1% đạt 130.053 tỉ đồng.

Cùng với tăng trưởng cho vay, nợ xấu của ngân hàng cũng tăng 13,5% với 1.907 tỉ đồng nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5, đưa tỉ lệ nợ xấu nhích nhẹ lên 1,48%. Số dư trái phiếu VAMC của LienVietPostBank cũng giảm nhẹ 19 tỉ đồng còn 1.156 tỉ đồng, trong đó đã trích lập dự phòng 758 tỉ đồng.

Screen Shot 2019-07-22 at 15

Một số chỉ tiêu tài chính của LienVietPostBank (Nguồn: DB tổng hợp).

Đáng chú ý, chi phí cho nhân viên trong kì của LienVietPostBank tăng hơn 12,5% so với cùng kì năm trước từ 681 tỉ đồng lên 767 tỉ đồng. Với số lượng nhân viên trung bình  khoảng 8.202 người, thu nhập bình quân hàng tháng của mỗi nhân viên ước đạt 15,59 triệu đồng.

Screen Shot 2019-07-22 at 15

Nguồn: BCTC LienVietPostBank.

Diệp Bình