|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Bảo hiểm Quân đội (MIC) sắp chào bán gần 26 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp

21:03 | 22/08/2022
Chia sẻ
MIC dự kiến tăng vốn điều lệ từ 1.644 tỷ đồng lên hơn 1.930 tỷ đồng sau đợt phát hành.

Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC - Mã: MIG ) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ 1.644 tỷ đồng lên hơn 1.930 tỷ đồng. 

Theo đó, MIC sẽ chào bán 25,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ phân bổ quyền 115:18, tức là tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu một cổ phiếu được thưởng một quyền, cổ đông sở hữu 115 quyền được mua 18 cổ phiếu mới. 

Cổ phiếu phát hành theo phương án này không bị hạn chế thời gian chuyển nhượng. Thời điểm thực hiện trong năm 2022 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán và Bộ Tài chính chấp thuận.

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết vì các lý do như cổ đông từ chối mua, cổ phiếu được làm tròn,... sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.  

Với số cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu thực hiện quyền, HĐQT MIC sẽ chào bán cho các nhà đầu tư khác bao gồm Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) với giá 10.000 đồng/cp để đảm bảo phát hành hết số cổ phần chào bán.

Bên cạnh đó, MIC cũng sẽ phát hành 2,86 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Tương tự, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng hai năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.  

Số tiền thu được từ phất hành cổ phiếu ESOP dự kiến sẽ sử dụng phần lớn để đầu tư tài chính bao gồm đầu tư chứng khoán, tiền gửi phù hợp với quy định.

 Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán. (Nguồn: MIC).

Trước đó, MIG đã phát hành gần 21,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ thực hiện 15%, tức cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ tức được nhận 15 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của MIC đã tăng từ 1.430 tỷ đồng lên hơn 1.644 tỷ đồng.  

Phương Nga