|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Bảo hiểm Quân đội (MIC) chốt ngày trả cổ tức tỷ lệ 15%

14:53 | 14/06/2022
Chia sẻ
Ngày đăng ký cuối cùng để được chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% là 22/6/2022.

Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC - Mã: MIG) vừa có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để được chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu là ngày 22/6, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6.

Theo đó, MIC sẽ phát hành gần 21,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ thực hiện 15%, tức cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ tức được nhận 15 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 1 cổ phiếu. Phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh (nếu có) sẽ chuyển cho công đoàn cơ sở Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội quản lý.

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối luỹ kế của MIC năm 2021 theo báo cáo tài chính kiểm toán. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của MIC sẽ tăng từ 1.430 tỷ đồng lên hơn 1.644 tỷ đồng.

Bên cạnh việc chi trả cổ tức, trong năm nay, MIC còn hai phương án tăng vốn điều lệ khác là chào bán 25,7 triệu cp cho cổ đông hiện hữu giá 10.000 đồng/cp và chào bán 2,86 triệu cp cho cán bộ chủ chốt và nhân viên tài năng của MIC. Vốn điều lệ dự kiến nâng lên hơn 1.930 tỷ đồng.

Với số vốn tăng thêm, MIC dự kiến sẽ sử dụng phần lớn để đầu tư tài chính (400 tỷ) và đầu tư năng lực, hệ thống, giải pháp công nghệ thông tin,…

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT MIC cho biết công ty đang cùng với ngân hàng mẹ là MB tìm kiếm các đối tác có uy tín, thương hiệu và kinh nghiệm phát triển bán lẻ, có khả năng hỗ trợ công ty về mặt quản trị, chiến lược, phát triển công nghệ thông tin,… 

Với sự thông qua của đại hội đồng cổ đông, MIC sẽ tìm kiếm và sẽ chuyển nhượng từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Kết phiên giao dịch ngày 13/6, giá cổ phiếu MIG dừng ở 28.500 đồng/cp.

 Diễn biến giá cổ phiếu MIG. (Nguồn: TradingView).

Phương Nga