|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Bảo hiểm MIC đặt mục tiêu tăng trưởng 75% lợi nhuận trong 2023, phát hành gần 37 triệu cp để tăng vốn

13:00 | 19/04/2023
Chia sẻ
Năm 2023, MIC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng, tăng 75% so với năm trước, lọt Top 4 thị phần, tăng vốn điều lệ lên hơn 2.000 tỷ đồng.

 CTCP Bảo hiểm Quân đội (Ảnh: MIC).

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông của CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC), trong năm 2023, công ty đặt mục tiêu lọt vào Top 4 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với doanh thu bảo hiểm tăng trưởng khoảng 17% so với năm trước, lợi nhuận tăng trưởng 75% đạt 350 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2022, MIC đang nắm giữ vị trí Top 5 thị phần tăng từ 6,8% lên 7,7%. Doanh thu bảo hiểm tăng từ 3.932 tỷ đồng lên 5.204 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 8.545 tỷ đồng, tăng 30%. Công ty đã trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu.

MIC đạt mục tiêu tập trung xây dựng các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ nhằm hướng tới các phân khúc khách hàng mới, đồng thời phát triển đa kênh đặc biệt chú trọng đến kênh bancassurance và kênh số.

Đại hội cũng sẽ tiến hành thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022, theo kế hoạch là 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu. Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức tiền mặt dự kiến là hơn 82 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MIC tại ngày 31/12/2022.

Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức khoảng 8,2 triệu cổ phiếu, sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý II đến quý IV/2023. 

Dự kiến bán tối thiểu 25% vốn cho đối tác chiến lược

Tại đại hội ngày 20/4 tới đây, HĐQT của MIC sẽ trình tới các cổ đông về phương án tìm kiếm đối tác chiến lược với tỷ lệ sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên.

Theo ban lãnh đạo công ty, đây là xu hướng phát triển tất yếu trong nền kinh tế mở. Nếu có nhà đầu tư chiến lược, MIC sẽ được hưởng lợi giá trị cộng hưởng, nâng cao hiệu quả nhờ quy mô hoạt động, thu hút vốn nâng cao năng lực tài chính, tăng thị phần,...

Tiêu chuẩn lựa chuẩn nhà đầu tư được đưa ra là nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước có uy tín, đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường tài chính, có kinh nghiệm phát triển bán lẻ, kênh bán,...

Nhà đầu tư phải có cam kết hợp tác với công ty ít nhất ba năm và có khả năng hỗ trợ công ty về mặt quản trị; hoạch định chiến lược, tài chính; có năng lực xây dựng triển khai sản phẩm đa dạng; hệ thống thông tin hiện đại.

Phát hành gần 37 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Trong năm 2023, MIC dự kiến sẽ nâng vốn điều lệ từ 1.644 tỷ đồng lên 2.014 tỷ đồng, tương đương với việc phát hành thêm gần 37 triệu cổ phiếu qua phát hành để trả cổ tức (8,2 triệu cp), phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 15% (25,9 triệu cp) và phát hành theo chương trình người lao động được lựa chọn - ESOP (2,8 triệu cp).

 Nguồn: Tài liệu đại hội cổ động 2023 của MIC.

Đối với cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu, MIC cho biết do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán nhu cầu sử dụng vốn, giá trị số sách của cổ phiếu cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán được xác định bằng 10.000 đồng/cp. Số tiền dự kiến thu được là 259 tỷ đồng.

Diệp Bình