|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi từ mảng tài chính của bảo hiểm MIC tăng hơn 700% trong quý IV

07:40 | 25/01/2024
Chia sẻ
Bảo hiểm Quân đội vừa ghi nhận kết quả kinh doanh hàng quý và cả năm cao nhất trong lịch sử khi hoạt động tài chính có lợi nhuận tăng trưởng hơn 700%.

Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIG - Mã: MIC), là công ty con của Ngân hàng Quân đội (tỷ lệ sở hữu vào cuối quý III là 68,4%) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV với lợi nhuận sau thuế đạt 109,7 tỷ đồng, tăng 347,3% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2023, lợi nhuận của công ty đạt 280,6 tỷ đồng, tăng 75,9%.

Theo dữ liệu từ WiChart, mức lợi nhuận quý IV và cả năm 2023 đều là kết quả kỷ lục trong lịch sử hoạt động của bảo hiểm MIC.

 

Trong quý IV/2023, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của MIC ghi nhận doanh thu thuần và tổng chi phí đều sụt giảm. Tuy nhiên, do chi phí đi xuống sâu hơn nên công ty vẫn có khoản lãi thuần 201,8 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động tài chính khởi sắc là chính là lý do giúp lợi nhuận quý IV của MIC tăng trưởng mạnh mẽ. Trong đó, doanh thu hoạt động này tăng 86,8% lên 92,3 tỷ đồng.

Đồng thời, chi phí hoạt động tài chính của công ty âm 3,5 tỷ đồng do được hoàn nhập 11,8 tỷ đồng chi phí trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong quý IV. Vào cùng kỳ năm ngoái, chi phí hoạt động tài chính lên tới 37,8 tỷ đồng, ăn mòn gần hết lãi thuần.

Do doanh thu tăng và chi phí giảm mạnh, lãi thuần từ hoạt động tài chính của MIC đã tăng 723,1% so với cùng kỳ.

Lãi thuần từ hoạt động khác đóng góp không đáng kể vào cơ cấu lợi nhuận của công ty. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp được giảm 7,8% đã hỗ trợ cho lợi nhuận trước thuế đạt 137,8 tỷ đồng, tăng 360,8% so với cùng kỳ.

 

Xét cả năm 2023, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của MIC đã giảm 2,7% so với cùng kỳ, đạt 563,6 tỷ đồng. Hoạt động tài chính ghi nhận kết quả tích cực, tăng 83,1% và đạt 294,4 tỷ đồng. Chi phí quản lý được giảm bớt giúp lợi nhuận trước thuế của công ty ở mức 352,1 tỷ đồng, hoàn thành hơn 100% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, doanh thu phí bảo hiểm gốc của công ty chỉ ở mức 4.678 tỷ đồng, không đạt mục tiêu 6.100 tỷ đồng đã đề ra.

 

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của MIC đạt hơn 8.800 tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm. Trong đó, số dư các khoản đầu tư ngắn hạn của ngân hàng là 3.522 tỷ đồng, tăng 33,8% so với đầu năm nhưng giảm so với quý III (hơn 3.800 tỷ đồng).

Trong đó, gần 2.200 tỷ đồng được đầu tư dưới dạng tiền gửi ngắn hạn từ 6 tháng đến 1 năm, hưởng lãi suất từ 4,6% đến 12%/năm. Ngoài ra, MIC cũng ủy thác đầu tư 983 tỷ đồng, nắm 168,9 tỷ đồng trái phiếu (lãi suất từ 9,5% đến 10,5%/năm) và 170 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi (lãi suất 7,6%/năm). 

Với các khoản đầu tư dài hạn, số dư tiền gửi của MIC vào cuối năm 2023 là 365 tỷ đồng, với kỳ hạn 2 năm và lãi suất từ 5,5% đến 7,2%/năm. Trước đó vào cuối quý IV, MIC chỉ có 20 tỷ đồng tiền gửi dài hạn. MIC không công bố chi tiết thông tin về việc những khoản tiền gửi này được gửi tại ngân hàng nào.

Số dư tiền gửi dài hạn của MIC đã tăng lên trong quý IV so với quý liền trước.

Minh Quang

Khối ngoại giảm sức ép bán ròng tuần VN-Index hồi phục
Trong tuần 8 – 12/4, khối ngoại tiếp tục xả ròng trên HOSE với giá trị gần 1.164 tỷ đồng nhưng so với tuần trước quy mô đã giảm gần một nửa. Tính chung toàn thị trường, NĐT ngoại bán ròng hơn 970 tỷ đồng.