|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

An Phát Holdings báo lãi 9 tháng tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái

10:15 | 28/10/2022
Chia sẻ
Tập đoàn An Phát Holdings (Mã: APH) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, APH ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 13.326 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 219 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ 2021.

Doanh thu tăng trưởng chủ yếu do giá hạt nhựa tăng trong nửa đầu năm 2022 so với cùng kỳ 2021 dẫn đến doanh thu các mảng sản xuất sản phẩm nhựa và thương mại hạt nhựa tăng.

Lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 1.367 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với 9 tháng đầu năm 2021, trong đó, đóng góp lớn nhất là mảng sản xuất bao bì, hạt nhựa phụ gia, nhựa kĩ thuật.

Biên lợi nhuận gộp đạt 10,3%, giảm so với mức 11,7% cùng kỳ 2021 do mảng thương mại hạt nhựa kém hiệu quả trong quý III/2022. Biên gộp mảng sản xuất nguyên liệu và sản phẩm nhựa đạt 19,2%, tăng so với mức 17,1% trong 9 tháng đầu năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) đạt 868 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ 2021.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2022, hai công ty thành viên của APH là Nhựa An Phát Xanh (Mã: AAA) và Nhựa Hà Nội (Mã: NHH) cũng ghi nhận kết quả tích cực.

Cụ thể, AAA đạt doanh thu hợp nhất 11.883 tỷ đồng và LNST 266 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 33% và 5% so với cùng kỳ 2021. Doanh thu tăng trưởng chủ yếu do doanh thu mảng bao bì và thương mại hạt nhựa tăng mạnh trong nửa đầu năm 2022. Mảng bất động sản khu công nghiệp đóng góp 122 tỷ trong lợi nhuận gộp hợp nhất, tăng trưởng 14% so với cùng k.

Sản xuất bao bì tại nhà máy của Tập đoàn An Phát Holdings. (Ảnh: An Phát Holdings).

Nhựa Hà Nội ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 1.726 tỷ đồng và LNST 75 tỷ đồng, tăng trưởng 14% và 31% so với cùng k 2021, chủ yếu do mảng công nghiệp hỗ trợ tăng trưởng. Mảng này ghi nhận doanh thu và lợi nhuận gộp đạt 1.210 tỷ đồng và 190 tỷ đồng, tăng 27% và 64% so với cùng k 2021, biên lãi gộp tăng từ 12,2% lên 15,7%.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Nhựa Hà Nội đạt gần 97 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ 2021.

An Tiến Industries (Mã: HII) ghi nhận kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 với doanh thu hợp nhất đạt 7.939 tỷ đồng, EBITDA 90 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 44% và giảm 42% so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận HII giảm chủ yếu do kết quả kinh doanh trong quý III/2022 bị ảnh hưởng bởi mảng thương mại hạt nhựa kém hiệu quả do giá hạt nhựa giảm sâu trong thời gian ngắn. Với mảng sản xuất hạt nhựa phụ gia, doanh thu và lợi nhuận gộp lần lượt đạt 562 tỷ đồng và 175 tỷ đồng, tăng 16% và 40% so với cùng kỳ 2021. Biên gộp mảng sản xuất tăng từ 25,8% lên 31,1%.

Bích Thu