Tài chính

Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV sở hữu 43% tổng tài sản và 48% dư nợ cho vay toàn hệ thống

06:47 | 22/10/2019

Chia sẻ

Theo số liệu của NHNN, tính đến cuối tháng 8/2019, tổng tài sản của Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV đạt 5,081 triệu tỉ đồng, chiếm 43,01% toàn hệ thống. Trong đó, dư nợ cho vay thị trường 1 đạt 3,652 triệu tỉ đồng, chiếm 47,9%.
Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV sở hữu 43% tổng tài sản và 48% dư nợ cho vay toàn hệ thống - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Taichinhplus)

Theo báo cáo gửi Quốc Hội của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến cuối tháng 8/2019, tổng tài sản của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đạt 11,81 triệu tỉ đồng, tăng 6,7% so với năm 2018 và tăng 18,8% so với cuối năm 2017.

Trong đó, các ngân hàng thương mại nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (NHTMNN) tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống các TCTD.

Cụ thể, đến cuối tháng 8/2019, tổng tài sản của 4 NHTMNN (Agribank, Vietcombank, VietinbankBIDV) đạt 5,081 triệu tỉ đồng, tăng 5,29% so với cuối năm 2018, chiếm 43,01% toàn hệ thống. Tổng vốn điều lệ đạt 139 nghìn tỉ đồng, tăng 0,8% so với cuối năm 2018; cho vay thị trường 1 (thị trường dân cư, tổ chức kinh tế) đạt 3,652 triệu tỉ đồng, chiếm 47,9% toàn hệ thống.

Về phía các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP), đến cuối tháng 8/2019, tổng tài sản có đạt 4,918 triệu tỉ đồng, tăng 8,0% so với cuối năm 2018; vốn điều lệ đạt 270 nghìn tỉ đồng, tăng 1,3% so với cuối năm 2018; cho vay thị trường 1 đạt 3,033 triệu tỉ đồng, tăng 11,3% so với cuối năm 2018.  

NHNN cho biết cơ quan này đang giám sát chặt chẽ việc triển khai giải pháp cơ cấu lại của các NHTMNN, kịp thời yêu cầu rà soát, điều chỉnh phương án phù hợp với thực tiễn hoạt động để khắc phục các tồn tại, yếu kém.

Để tăng cường năng lực tài chính cho các NHTMNN, bảo đảm thực hiện đúng các qui định về tỉ lệ an toàn, đáp ứng mức đủ vốn theo chuẩn mực vốn Basel II (phương pháp tiêu chuẩn), NHNN đang tích cực phối hợp với Bộ Tài chính xử lí vấn đề tăng vốn cho các NHTMNN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Agribank, NHNN tập trung chỉ đạo ngân hàng này và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là về các qui định pháp lí để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo, đề xuất việc xử lí tài chính đặc thù liên quan đến cổ phần hóa Agribank.

Đối với các NHTMCP, NHNN cho biết các đơn vị này đang tích cực thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt trong đó tập trung củng cố, chấn chỉnh toàn diện các mặt tài chính, quản trị, xử lí nợ xấu, tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh…

Quốc Thụy