Tài chính

ADB duyệt khoản vay 100 triệu USD để phát triển lĩnh vực tài chính

15:53 | 04/12/2018

Chia sẻ

ADB vừa phê duyệt khoản vay chính sách trị giá 100 triệu USD để phát triển lĩnh vực tài chính của Việt Nam, với mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong dài hạn và giải quyết tình trạng bất bình đẳng thu nhập đang gia tăng.
adb duyet khoan vay 100 trieu usd de phat trien linh vuc tai chinh

Bà Dương Nguyễn, Chuyên gia tài chính của ADB nhận định, hiệu quả phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây là rất ấn tượng nhưng cải cách vẫn chưa triệt để, đặc biệt liên quan tới lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, tính phổ cập tài chính hạn chế có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng thu nhập đang gia tăng và tác động tới tăng trưởng kinh tế bền vững trong dài hạn.

Khoản vay nêu trên nằm trong Chương trình Phát triển và Phổ cập lĩnh vực tài chính biểu hiện cho mối quan hệ đối tác từ trung tới dài hạn giữa ADB và Chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ để củng cố sự ổn định tài chính, phát triển các thị trường vốn trong nước, tăng cường tính phổ cập tài chính.

Chương trình này hỗ trợ một số cải cách nhằm củng cố, làm sâu sắc thêm và mở rộng phạm vi khu vực tài chính chính thống của Việt Nam. Những cải cách này bao gồm việc cải thiện khung pháp lý và các qui định để giải quyết các khoản nợ xấu và tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém, tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của thị trường tiền tệ và thị trường trái phiếu chính phủ...

Xem thêm

Trần Kiên