Thời sự

6 tháng đầu năm, Thanh tra CP phát hiện vi phạm hơn 50.300 tỉ đồng, trên 1.000 ha đất

17:57 | 18/07/2019

Chia sẻ

6 tháng qua, toàn ngành đã triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng, 1.004 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142 ha đất (đã thu hồi 4.037 tỷ đồng).

Tại Hội nghị trực tuyến của Thanh tra Chính phủ về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của ngành Thanh tra diễn ra sáng nay (18/7), Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, 6 tháng qua, toàn ngành đã triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng, 1.004 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142 ha đất (đã thu hồi 4.037 tỷ đồng).

bds2

6 tháng đầu năm, Thanh tra CP phát hiện vi phạm hơn 50.300 tỉ đồng, trên 1.000 ha đất. Ảnh minh họa: Dân trí.

Đồng thời, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 54.144 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.587 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 44 vụ, 73 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Về thanh tra hành chính, Thanh tra Chính phủ thực hiện 41 cuộc thanh tra, đã ban hành kết luận 6 cuộc; phát hiện vi phạm về kinh tế 14.601 tỉ đồng; trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 10.166 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý 10 vụ.

Thanh tra các bộ, ngành và địa phương đã tiến hành 3.512 cuộc thanh tra, tổng hợp kết quả từ các thanh tra đã kết luận phát hiện vi phạm về kinh tế 639 tỉ đồng, 1.004 ha đất, kiến nghị thu hồi 455 tỉ đồng và 142 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 686 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét 34 vụ, 73 đối tượng.

Về thanh tra chuyên ngành đã phát hiện 65.367 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền là 35.099 tỉ đồng; kiến nghị thu hồi 23.879 tỉ đồng; ban hành 54.144 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.587 tỉ đồng.

Phát biểu dự hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu ngành thanh tra cần thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, trong đó phải thực hiện tốt 3 nội dung chính. 

Thứ nhất, tiếp tục thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất, nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo kế hoạch. Thanh tra Chính phủ sớm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra năm 2020.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức thực hiện tốt Luật tố cáo 2018 và văn bản hướng dẫn. 

Thứ ba, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo hướng đi vào thực chất, phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi tham nhũng. 

K.Hà