|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

49% vốn Chứng khoán Việt Tín về tay đối tác Singapore

08:23 | 18/06/2024
Chia sẻ
Sau giao dịch chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn, Chứng khoán Việt Tín hiện có ba cổ đông gồm Công ty Tin Global (49% vốn), CTCP Du lịch Minh Thành (49% vốn) và bà Nguyễn Thị Thùy Trang (2% vốn).

CTCP Chứng khoán Việt Tín vừa thông báo về giao dịch chuyển nhượng cổ phần. Cụ thể, bà Hoàng Ngân Hà đã chuyển nhượng toàn bộ gần 6,8 triệu cp, tương ứng 49% vốn cho Công ty Tin Global Pte .Ltd. Giá trị chuyển nhượng là 169,54 tỷ đồng (trung bình 25.229 đồng/cp).

Sau giao dịch, Việt Tín có ba cổ đông gồm Công ty Tin Global (49% vốn), CTCP Du lịch Minh Thành (49% vốn) và bà Nguyễn Thị Thùy Trang (2% vốn).

Cổ đông mới Tin Global được thành lập ngày 25/9/2023, trụ sở tại Singapore, mô hình hoạt động là sở hữu cổ phần các công ty khác (holdings).

Giao dịch trên đặt trong bối cảnh công ty chứng khoán triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 1/7 tới. Danh sách mời dự họp gồm bà Hoàng Ngân Hà, Công ty Minh Thành và ông Nguyễn Đức Việt.

Cuộc họp lần này nhằm miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) đối với bà Hoàng Ngân Hà, ông Boyd - Bowman Charles James, và bầu bổ sung hai thành viên HĐQT. Hai lãnh đạo trên xin từ nhiệm với lý do cá nhân.

Mặt khác, ngày 14/6, HĐQT đã thông qua việc tiếp tục giao kết hợp đồng thuê nhà với bà Hoàng Ngân Hà và ông Ronald Nguyễn Anh Đạt - Chủ tịch HĐQT.

Về kết quả kinh doanh gần nhất, công ty chứng khoán báo lỗ 523 triệu đồng trong quý I (cùng kỳ năm trước lỗ 215 triệu đồng). Việt Tín cho biết doanh thu quý I giảm 27% so với cùng kỳ do thị trường nhiều biến động. Bên cạnh đó, chi phí hoạt động và quản lý doanh nghiệp tăng 19%.

Xuân Nghĩa