Doanh nghiệp

26 doanh nghiệp sắp chốt quyền cổ tức tiền mặt, cao nhất hơn 30%

11:58 | 27/06/2020

Chia sẻ

Trong tuần từ ngày 30/6 đến 6/7 trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 26 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, tất cả đều dự kiến trả bằng tiền mặt với tỉ lệ cao nhất là 31,68%.

Một số doanh nghiệp có tỉ lệ cổ tức cao trong đợt này gồm:

CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket (Mã: CMN) dự định trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 31,68%, tương đương 3.168 đồng/cp. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 6/7 và 15/7. 

Đây chính là doanh nghiệp sở hữu các sản phẩm mì gói ăn liền, trong đó nổi tiếng nhất là thương hiệu mì giấy hiệu hai con tôm Miliket.

Trong năm 2020, Colusa-Miliket đặt kế hoạch doanh thu 694 tỉ đồng và lãi sau thuế 33 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 11% và 33% so với thực hiện năm 2019.

CTCP Mai táng Hải Phòng (Mã: CPH) sắp trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 16,4%, tức là mỗi cổ phiếu được nhận 1.640 đồng. Năm 2020, công ty đặt mục tiêu lãi 100 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 8,5 tỉ đồng, đều giảm nhẹ so với kết quả năm 2019.

CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn (Mã: TSG) dự tính trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 15,9%. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 1/7 và 15/7.

CTCP ICD Tân Cảng – Long Bình (Mã: ILB) có kế hoạch trả cổ tức tỉ lệ 15%. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 2/7 và 15/7.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (Mã: FMC) dự định trả cổ tức tỉ lệ 10%. Sao Ta thông qua phương án trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tổng tỉ lệ 25%. Trước đó công ty đã tạm ứng trước 15%, đây là lần thanh toán 10% còn lại. 

Năm 2020, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 4.170 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 250 tỉ đồng, cổ tức dự kiến 25% bằng tiền mặt.

Nhiều mã cổ phiếu khác dự định trả cổ tức với tỉ lệ từ 10% mệnh giá trở lên như: TVU, CHP, DSV, BTR, TAW, ...

Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới (Tổng hợp từ VNDirect):

STTMã CKSànNội dung chi tiếtNgày GDKHQNgày chốtNgày thực hiện
1CHPHOSEĐợt 1/2019 (1.000 đ/cp)6/7 7/7 15/7 
2TVUUPCOMNăm 2019 (1.100 đ/cp) 3/7 6/7 4/8 
3BLWUPCOMNăm 2019 (550 đ/cp) 3/7 6/7 30/7 
4PMTUPCOMNăm 2019 (340 đ/cp) 3/7 6/7 28/7 
5CPHUPCOMNăm 2019 (1.640 đ/cp) 3/7 6/7 17/7 
6DSVUPCOMNăm 2019 (1.050 đ/cp) 3/7 6/7 16/7 
7TETHNXNăm 2019 (300 đ/cp) 3/7 6/7 16/7 
8CMNUPCOMNăm 2019 (3.168 đ/cp) 3/7 6/7 15/7 
9L18HNXNăm 2019 (600 đ/cp) 3/7 6/7 15/7 
10BNWUPCOMĐợt 2/2019 (100 đ/cp) 
3/7 6/7 13/7 
11BTRUPCOMNăm 2019 (1.060 đ/cp) 2/7 3/7 24/7 
12MDCHNXNăm 2019 (600 đ/cp) 2/7 3/7 23/7 
13NUEUPCOMNăm 2019 (708 đ/cp) 2/7 3/7 17/7 
14PPYHNXNăm 2019 (500 đ/cp) 2/7 3/7 17/7 
15SACUPCOMNăm 2019 (1.000 đ/cp) 2/7 3/7 17/7 
16CAGHNXNăm 2019 (218.7 đ/cp) 2/7 3/7 16/7 
17ICTHOSEĐợt 2/2019 (1.000 đ/cp) 2/7 3/7 16/7 
18TAWUPCOMNăm 2019 (1.000 đ/cp) 2/7 3/7 14/7 
19SBHUPCOMĐợt 2/2019 (500 đ/cp) 1/7 2/7 21/7 
20ILBHOSENăm 2019 (1.500 đ/cp) 1/7 2/7 15/7 
21IRCUPCOMNăm 2019 (277 đ/cp) 30/6 1/7 21/7 
22LWSUPCOMNăm 2019 (530 đ/cp) 30/6 1/7 20/7 
23FMCHOSEĐợt 2/2019 (1.000 đ/cp) 30/6 1/7 15/7 
24KMTHNXNăm 2019 (700 đ/cp) 30/6 1/7 15/7 
25TSGUPCOMNăm 2019 (1.590 đ/cp) 30/6 1/7 15/7 
26CDRUPCOMNăm 2019 (800 đ/cp)30/6 1/7 14/7 

Đức Quyền