Tài chính

1.800 tỷ đồng từ Trầm Bê chuyển sang Phạm Công Danh thế nào?

10:50 | 12/01/2018

Chia sẻ

Theo cáo trạng, VNCB cần tiền trả nợ cho BIDV, ông Phạm Công Danh gặp Trầm Bê đặt vấn đề vay 1.800 tỷ đồng. Từ đây, nhiều bị cáo được phân công công việc để hợp thức hóa dòng tiền.

Phượng Nguyễn - Hoài Thanh