Hàng hóa

11 tháng Việt Nam xuất siêu 6,8 tỉ USD

15:08 | 03/12/2018

Chia sẻ

Tháng 11 ước tính nhập siêu 400 triệu USD. Tính chung 11 tháng xuất siêu 6,8 tỷ USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 23,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 30,2 tỷ USD.
11 thang viet nam xuat sieu 68 ti usd

Tình hình xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2018

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11/2018 ước tính đạt 21,60 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11 tăng 7,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 10,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 6,7%.

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước như hóa chất tăng 36,4%; hàng dệt may tăng 20,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 20,2%; phương tiện vận tải và phụ tùng twang 18,9%; điện thoại và linh kiện tăng 2,5%.

Tính chung 11 tháng năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 223,63 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Một số mặt hàng nông sản, thủy sản cũng tăng khá nhưThủy sản đạt 8 tỷ USD, tăng 6,1%; rau quả đạt 3,5 tỷ USD, tăng 11,6%; cà phê đạt 3,3 tỷ USD, tăng 2,9% (lượng tăng 23%); gạo đạt 2,9 tỷ USD, tăng 16,8% (lượng tăng 4,8%).

Riêng dầu thô tính chung 11 đạt kim ngạch xuất khẩu dầu thô 2,1 tỷ USD, giảm 20,4% (lượng giảm 42,5%).

Báo cáo Hàng hóa xuất khẩu tháng 11 và 11 tháng năm 2018:

Tong_Cuc_Thong_Ke_Hang_hoa_Xuat_khau_11_thang_2018.pdf

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 11 tháng, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 43,7 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2018

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 11 ước tính đạt 22,0 tỷ USD, so với cùng kỳ năm trước tăng 12,7%.

Một số mặt hàng có kim ngạch tăng khá so với cùng kỳ năm trước: Xe máy và linh kiện, phụ tùng tăng 69,1%; chất dẻo tăng 28,2%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 14,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 7,2%.

Tính chung 11 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 216,82 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Một số mặt hàng có giá trị kim ngạch nhập khẩu lớn trong 11 tháng: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 38,7 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 30,7 tỷ USD, giảm 0,7%...

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 11 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 59,7 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017.

Báo cáo Hàng hóa xuất khẩu tháng 11 và 11 tháng năm 2018:

Tong_Cuc_Thong_Ke_Hang_hoa_Nhap_khau_11_thang_2018.pdf

Xem thêm

Phương Nam