|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

11 tháng, thu ngân sách từ xuất nhập khẩu giảm hơn 22%

21:45 | 11/12/2023
Chia sẻ
Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 205.600 tỷ đồng, gần bằng 87% dự toán, giảm 22,4% so với 11 tháng năm 2022.

Ngày 11/12, Bộ Tài chính thông tin cho biết lũy kế 11 tháng, thu ngân sách Nhà nước đã đạt gần 1,54 triệu tỷ đồng, bằng xấp xỉ 95% dự toán, tuy nhiên đã giảm 7% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt khoảng 96% và thu ngân sách địa phương đạt khoảng 93% dự toán.

Thu nội địa trong 11 tháng là 1,27 triệu tỷ đồng, bằng 95% dự toán, giảm 3% so cùng kỳ. Trong tổng thu ngân sách Nhà nước, các khoản thu trực tiếp từ 3 khu vực sản xuất - kinh doanh (chiếm 53% dự toán tổng số thu nội địa) đạt 95% dự toán, tăng 1,3% so cùng kỳ. Riêng, thuế thu nhập doanh nghiệp (chiếm khoảng 44,2% tổng số thu từ khu vực sản xuất - kinh doanh) đã tạm nộp 5/5 kỳ theo quy định.

Thu từ dầu thô đạt khoảng 57.100 tỷ đồng, bằng 136% dự toán, giảm 19% so cùng kỳ năm 2022. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 205.600 tỷ đồng, gần bằng 87% dự toán, giảm 22,4% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa (tính đến ngày 15/11) đạt 587,7 tỷ USD, giảm 9% so cùng kỳ, riêng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá có thuế giảm 15,5%.

Bên cạnh đó, tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước trong 11 tháng đạt khoảng 1,5 triệu tỷ đồng, bằng 72% dự toán và tăng 10,9% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 461.000 tỷ đồng, chi trả nợ lãi ước đạt khoảng 86.400 tỷ đồng, chi thường xuyên ước đạt 953.000 tỷ đồng.     

Anh Đào