|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Zalopay.com

ZaloPay bắt đầu cho vay?

ZaloPay bắt đầu cho vay?

Thời gian gần đây xuất hiện trang Zalopay.com cung cấp dịch vụ cho vay khi thực tế, Việt Nam chưa cung cấp giấy phép cho dịch vụ này.
Tài chính -17:08 | 14/06/2018

Zalopay.com