|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất nhập khẩu hàng hóa 15 ngày cuối cùng năm 2020 đạt gần 30 tỷ USD

07:18 | 18/01/2021
Chia sẻ
Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 12/2020 đạt 15,3 tỷ USD, tăng 24,7% và nhập khẩu đạt 14,68 tỷ USD, tăng 11,5% so với 15 ngày đầu tháng 12.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 12/2020 (từ ngày 16/12 đến ngày 31/12/2020) đạt 29,98 tỷ USD, tăng gần 18%, tương ứng tăng 4,54 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 12/2020.  

Theo đó tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 12 tháng/2020 đạt 545,36 tỷ USD, tăng 5,4%, tương ứng tăng 27,69 tỷ USD so với năm 2019.

Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 625 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong năm 2020 lên 19,95 tỷ USD.

Trong đó, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 12/2020 đạt 15,3 tỷ USD, tăng 24,7%, tương ứng tăng 3,03 tỷ USD về số tuyệt đối so với kỳ 1 tháng 12/2020.

Trị giá xuất khẩu biến động tăng so với kỳ 1 tháng 12/2020 ở một số nhóm hàng như điện thoại các loại và linh kiện tăng 790 triệu USD, tương ứng tăng 41,4%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 456 triệu USD, tương ứng tăng gần 34%; hàng dệt may tăng 301 triệu USD, tương ứng tăng gần 24%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 220 triệu USD, tương ứng tăng 10,8%...

Như vậy, tính cả năm 2020, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 282,65 tỷ USD, tăng 7%, tương ứng tăng 18,39 tỷ USD so với  năm 2019.

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 12/2020 đạt 14,68 tỷ USD, tăng 11,5%, tương ứng tăng 1,51 tỷ USD về số tuyệt đối so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 12/2020.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa tăng so với kỳ 1 tháng 12/2020 chủ yếu ở một số nhóm hàng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 253 triệu USD, tương ứng tăng 8,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 236 triệu USD, tương ứng tăng 12,2%; quặng và khoáng sản tăng 113 triệu USD, tương ứng tăng 192% ...

Như vậy, tính cả năm 2020, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 262,7  tỷ USD, tăng 3,7%, tương ứng tăng 9,31 tỷ USD so với năm 2019.

Như Huỳnh