|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Xử phạt Đầu tư LDG do vi phạm công bố thông tin

07:25 | 30/11/2023
Chia sẻ
Ngày 27/11, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư LDG với tổng số tiền 130 triệu đồng

Theo quyết định mới đây của UBCKNN, Đầu tư LDG bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, đơn vị công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu sau: giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét.

Đầu tư LDG gửi nội dung công bố thông tin định kỳ đối với tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét, báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2022, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022.

Công ty còn bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán thể hiện các giao dịch với bên liên quan trong năm 2021, 2022 (giao dịch đặt cọc giữa LDG và một số cá nhân là người nội bộ của công ty). Tuy nhiên, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, năm 2022 chưa công bố thông tin về các giao dịch này.

Với hai vi phạm trên, UBCKNN xử phạt hành chính Đầu tư LDG số tiền tổng cộng 130 triệu đồng.

Lai Phong