Doanh nghiệp

Xi măng Hà Tiên 1 bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Phúc giữ chức Phó TGĐ

09:24 | 23/11/2019

Chia sẻ

Ông Nguyễn Thanh Phúc sẽ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Xi măng Hà Tiên 1 kể từ ngày 21/11.

Theo Nghị quyết HĐQT CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (Mã: HT1) ngày 21/11, ông Nguyễn Thanh Phúc được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty trong khoảng thời gian 5 năm kể từ ngày 21/11.

Trước đó, ông Phúc là Giám đốc chi nhánh Xi măng Hà Tiên 1 - Nhà máy xi măng Kiên Lương.

Như vậy hiện nay, Xi măng Hà Tiên 1 có ba Phó Tổng Giám đốc gồm ông Phạm Đình Nhật Cường, ông Mai Văn Yên và ông Nguyễn Thanh Phúc.

Trong 9 tháng đâu năm 2019, Xi măng Hà Tiên 1 đạt 6.554 tỉ đồng doanh thu thuần và 529 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ, lần lượt tăng 8% và 20% so với cùng kì năm 2018.

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của công ty ghi nhận trên 10.214 tỉ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Đồng thời, nợ phải trả cũng giảm 16% về 4.595 tỉ đồng.

Ngọc Anh