|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Xây dựng Hòa Bình hủy kế hoạch đại hội cổ đông bất thường, đặt mục tiêu lãi 433 tỷ đồng năm 2024

10:30 | 18/12/2023
Chia sẻ
Mục tiêu lợi nhuận năm 2024 của Xây dựng Hòa Bình tương đương với năm 2019, trước khi các doanh nghiệp xây dựng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và sự suy giảm của thị trường bất động sản.

Ngày 14/12, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) có nghị quyết hủy kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024.

Theo kế hoạch được thông qua ngày 7/12, HBC dự kiến tổ chức đại hội theo hình thức trực tuyến vào ngày 27/1 năm sau, ngày đăng ký cuối cùng là 22/12. Nội dung cuộc họp chưa được tiết lộ.

HĐQT Xây dựng Hòa Bình cũng vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu 10.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 433 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2023, các chỉ tiêu lần lượt giảm 14% và tăng 2,5 lần so với kế hoạch năm 2023.

Mục tiêu lợi nhuận năm 2024 quay trở lại tương đương với năm 2019, trước khi các doanh nghiệp xây dựng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 và sự suy giảm của thị trường bất động sản. 

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của công ty. 

 

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của công ty. 

9 tháng đầu năm 2023, Xây dựng Hòa Bình đạt được 5.356 tỷ đồng doanh thu và lỗ sau thuế 884 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế của công ty lên mức 2.980 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức ngày 17/10, ông Lê Viết Hiếu, Phó Chủ tịch công ty cho biết, khả năng để công ty đạt được kế hoạch kinh doanh 2023 thật sự khó khăn. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu mảng xây dựng của tập đoàn, các chủ đầu tư vẫn chưa xử lý được vấn đề pháp lý cũng như bán hàng.

Minh Hằng