Vĩ mô

Vốn đăng kí đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng gần 76% trong hai tháng đầu năm

11:39 | 28/02/2019

Chia sẻ

Trong số 38 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 2 tháng, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 588,9 triệu USD, chiếm 24,1% tổng vốn đăng kí cấp mới.


Vốn đăng kí đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng gần 76% trong hai tháng đầu năm - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.
Vốn đăng kí đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2.445 triệu USD

Theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê tháng 2, đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/2 thu hút 514 dự án cấp phép mới với số vốn đăng kí đạt 2.444,9 triệu USD, tăng 25,1% về số dự án và tăng 75,7% về vốn đăng kí so với cùng kì năm 2018.

Bên cạnh đó, có 176 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng kí điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 854,8 triệu USD, tăng 22,1% so với cùng kì năm trước.

Như vậy, tổng số vốn đăng kí cấp mới và vốn tăng thêm trong 2 tháng đầu năm đạt gần 3.300 triệu USD, tăng 57,8% so với cùng kì năm 2018. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 2 tháng năm nay ước tính đạt 2.580 triệu USD, tăng 9,8% so với cùng kì năm 2018.

Trong cả nước có 35 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 2 tháng đầu năm, trong đó Bắc Ninh có số vốn đăng kí lớn nhất với 428,3 triệu USD, chiếm 17,5% tổng vốn đăng kí cấp mới; tiếp đến là Bình Dương 228,1 triệu USD, chiếm 9,3%.

Trong số 38 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 2 tháng, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 588,9 triệu USD, chiếm 24,1% tổng vốn đăng kí cấp mới.

Vốn đăng kí đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng gần 76% trong hai tháng đầu năm - Ảnh 2.

Tỉ trọng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (Nguồn: Trúc Minh tổng hợp).

Trong 2 tháng còn có 1.039 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 5,17 tỉ USD, gấp 4,1 lần so với cùng kì năm 2018. Trong đó có 585 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 4,78 tỉ USD và 454 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 0,39 tỉ USD.

Trong 2 tháng đầu năm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng kí của các dự án được cấp phép mới đạt hơn 1.874 triệu USD, chiếm 76,7% tổng vốn đăng kí cấp mới. Nếu tính cả vốn đăng kí bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì đạt 2.650 triệu USD, chiếm 80,3% tổng vốn đăng kí.

Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản lượng vốn FDI đổ vào đạt 273 triệu USD, chiếm 11,1%.

Đầu tư Việt nam ra nước ngoài đạt 6,25 triệu USD trong hai tháng đầu năm

Trong hai tháng đầu năm, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài có 5 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 6,05 triệu USD; 1 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 200 nghìn USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 2 tháng năm 2019 đạt 6,25 triệu USD. Trong đó, Mỹ là nước mà Việt Nam đầu tư vào nhiều nhất với 5,3 triệu USD, chiếm 84,8% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực có tỉ trọng đầu tư lớn nhất là bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 5,6 triệu USD, chiếm 89,6% tổng vốn đầu tư.

Đầu tư thực hiện từ Ngân sách giảm 3,6% so với cùng kì

Hoạt động đầu tư trong tháng tập trung chủ yếu vào thực hiện các dự án, công trình chuyển tiếp từ năm trước và triển khai kế hoạch đầu tư năm 2019.

Theo Tổng Cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng e ước tính đạt 13.079 tỉ đồng, giảm 3,6% so với cùng kì năm trước. Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 4.092 tỉ đồng, bằng 8,8% kế hoạch năm và giảm 29,8% so với cùng kì năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 26.128 tỉ đồng, bằng 9,2% kế hoạch năm và tăng 7,3%.


Trúc Minh