|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

VNG ứng viên NASDAQ: Biên lãi gộp 56%, lãi chưa phân phối gần 3.700 tỷ đồng năm 2016

06:35 | 31/05/2017
Chia sẻ
Năm 2016, VNG đạt doanh thu thuần hơn 3.023 tỷ đồng, LNST hợp nhất hơn 543 tỷ đồng. VNG hiện đang đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty trực tuyến FPT, đầu tư 3 công ty liên kết và 13 công ty con phần mềm.

Công ty cổ phần VNG và sàn chứng khoán NASDAQ của Mỹ vừa ký kết thỏa thuận thúc đẩy quá trình IPO qua đó để ngỏ khả năng VNG sẽ trở thành công ty công nghệ đầu tiên của Việt Nam niêm yết trên sàn nước ngoài.

soi ung vien nasdaq vng bien lai gop 57 lai chua phan phoi gan 3700 ty dong
VNG để ngỏ khả năng là doanh nghiệp công nghệ đầu tiên của Việt Nam niêm yết trên sàn NASDAQ

Năm 2016, doanh thu sản xuất kinh doanh của VNG đạt hơn 3.020 tỷ đồng, trong đó riêng doanh thu quý IV đạt 1.125 tỷ đồng (tương đương 37% doanh thu cả năm).

soi ung vien nasdaq vng bien lai gop 57 lai chua phan phoi gan 3700 ty dong

Biên lãi gộp quý IV đạt gần 57%, biên lãi gộp tính trên cả năm 2016 thấp hơn đôi chút, đạt 56%.

Hoạt động tài chính của VNG trong năm 2016 đem về doanh thu 77 tỷ đồng trong khi chỉ bỏ ra 3,4 tỷ đồng chi phí, lãi hoạt động hơn 73 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu tài chính của VNG là lãi tiền gửi với hơn 65 tỷ đồng.

soi ung vien nasdaq vng bien lai gop 57 lai chua phan phoi gan 3700 ty dong

Tuy nhiên, không phải tất cả các hoạt động kinh doanh của VNG đều là màu hồng. Báo cáo tài chính chỉ ra công ty ghi nhận khoản chi phí khác hơn 120 tỷ đồng. Trong đó lỗ trong hoạt động xóa sổ và thanh lý tài sản cố định 95 tỷ đồng, khoản chi phí khác không được nói rõ trong báo cáo cũng ngốn của VNG tới 28 tỷ đồng. Kết quả, VNG báo về khoản lỗ khác 113 tỷ đồng.

soi ung vien nasdaq vng bien lai gop 57 lai chua phan phoi gan 3700 ty dong

Về tình hình đầu tư, hiện tại VNG đang đầu tư tài chính dài hạn hơn 111 tỷ đồng vào công ty CP Dịch vụ Trực tuyến FPT. Công ty đầu tư vào 3 công ty liên kết trong đó có 1 công ty nước ngoài là ABA (Hongkong) chiếm 50% sở hữu, hoạt động phát triển phần mềm. Đầu tư vào 13 công ty con phần mềm, hầu hết đều sở hữu 100% vốn. Tổng giá trị các khoản đầu tư 470 tỷ đồng.

Trong năm 2016, tài sản ngắn hạn VNG tăng thêm 530 tỷ đồng chủ yếu đến từ tăng tiền tương đương tiền và các khoản phải thu ngắn hạn.

soi ung vien nasdaq vng bien lai gop 57 lai chua phan phoi gan 3700 ty dong

Nợ phải trả Công ty dù tăng thêm 230 tỷ đồng trong năm, tuy nhiên chủ yếu là khoản nợ ngắn hạn hơn 610 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu kết thúc năm 2016 đạt gần 2.900 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 3.700 tỷ đồng. Công ty cũng đang nắm giữ lượng cổ phiếu quỹ giá trị 1.650 tỷ đồng.

Ka Linh