|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

VNDirect sắp bán công ty quản lý quỹ

06:50 | 30/11/2023
Chia sẻ
VNDirect hiện nắm 100% vốn, tương ứng 100 tỷ đồng tại IPAAM. Ông Vũ Hiền, Chủ tịch HĐQT của IPAAM đồng thời là Thành viên HĐQT tại VNDirect.

Ngày 29/11, Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đang năm giữ tại Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM).

IPAAM được thành lập vào năm 2008, hiện có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, VNDirect vẫn đang sở hữu 100% vốn của IPAAM. Đây cũng là công ty con duy nhất của công ty chứng khoán.

Số lượng nhân viên hiện là 21 người. IPAAM đang quản lý một số quỹ như Quỹ đầu tư chủ động VND, Quỹ đầu tư trái phiếu VND, Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt VND, Quỹ ETF IPAAM VN100.

Ông Vũ Hiền, Chủ tịch HĐQT của IPAAM, đồng thời là Thành viên HĐQT tại VNDirect.

Về tình hình tài chính, tại cuối tháng 9, IPAAM có tổng tài sản 139 tỷ đồng. Công ty quản lý quỹ này có danh mục ủy thác giá trị hơn 671 tỷ đồng, toàn bộ đến từ nhà đầu tư trong nước. Danh mục này được phân bổ 290,7 tỷ đồng vào cổ phiếu VND và 380,7 tỷ đồng vào cổ phiếu không niêm yết.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, IPAAM báo lỗ 334 triệu đồng, cùng kỳ năm trước lỗ gần 1,3 tỷ đồng, do doanh thu không đủ bù đắp chi phí. 

Lai Phong