Nhà đất

Vĩnh Cửu - Đồng Nai dự kiến chuyển hơn 5.600 ha đất nông nghiệp làm KCN, cụm công nghiệp,...

10:33 | 14/10/2021

Chia sẻ

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Vĩnh Cửu sẽ chuyển hơn 5.600 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án trên lĩnh vực giao thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất ở nông thôn…

Ngày 13/10, UBND tỉnh Đồng Nai có cuộc họp liên quan đến thẩm định quy hoạch sử dụng đất của huyện Vĩnh Cửu và huyện Xuân Lộc giai đoạn 2021-2030.

Theo Báo Đồng Nai, huyện Vĩnh Cửu có tổng diện tích tự nhiên 108.914 ha. Tính đến năm 2020, huyện có hơn 89.000 ha đất nông nghiệp và hơn 19.860 ha đất phi nông nghiệp.

Trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Vĩnh Cửu sẽ chuyển hơn 5.600 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án trên lĩnh vực giao thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất ở nông thôn…

Theo phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện Vĩnh Cửu trong 10 năm tới, huyện sẽ hình thành ba vùng chính để phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, vùng công nghiệp, đô thị, dịch vụ có 6 xã tiếp giáp với TP Biên Hòa gồm Bình Hòa, Tân Bình, Thạnh Phú, Thiện Tân, Bình Lợi, Tân An.

Vùng đô thị, hành chính, dịch vụ du lịch có các xã Vĩnh Tân, Trị An và thị trấn Vĩnh An. Vùng sinh thái du lịch phía Bắc có ba xã Phú Lý, Mã Đà, Hiếu Liêm và Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.  

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu huyện Vĩnh Cửu phải rà soát, tính toán lại quy hoạch diện tích đất ở, đất công nghiệp cho phù hợp.

Bên cạnh đó, huyện xem xét lại các dự án cụm công nghiệp đã quy hoạch giai đoạn trước, nếu không triển khai được thì hủy bỏ quy hoạch để trả lại quyền lợi trên thửa đất cho người dân.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh cũng lưu ý diện tích đất rừng giảm nhiều, huyện phải chú ý vì việc chuyển đổi đất rừng rất khó khăn.

Đối với huyện Xuân Lộc, tổng diện tích tự nhiên của huyện gần 72.490 ha, trong đó đất nông nghiệp gần 57.150 ha, đất phi nông nghiệp khoảng 15.339 ha.

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Xuân Lộc sẽ hình thành 4 vùng phát triển kinh tế - xã hội: Vùng đô thị gắn với công nghiệp - dịch vụ du lịch; vùng dịch vụ hậu cần nông nghiệp - nông nghiệp chuyên canh; vùng công nghiệp phụ trợ - dịch vụ vận tải đường bộ - nông lâm nghiệp; vùng kinh tế nông nghiệp chuyên canh kỹ thuật cao - dịch vụ du lịch.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đề nghị huyện Xuân Lộc tính toán lại dân số để quy hoạch đất ở cho phù hợp. Theo Phó Chủ tịch huyện, đất chăn nuôi của huyện đã vượt quy hoạch ở giai đoạn trước hàng trăm ha nên giai đoạn 2021-2030 sẽ không quy hoạch thêm nữa.

"Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đã quy hoạch nhiều khu công nghiệp và đã được Chính phủ phê duyệt. Theo quy định, các khu công nghiệp phải lấp đầy 60% diện tích thì mới phê duyệt thêm các khu công nghiệp khác nên huyện phải tính toán lại để tránh quy hoạch treo", Phó Chủ tịch huyện Xuân Lộc thông tin.      

Ngọc Anh