Tài chính

Vinare thoái vốn MBBank, FPT, lãi sau thuế 127 tỷ đồng

15:50 | 21/08/2017

Chia sẻ

Tính đến hết 30/6/2017, lợi nhuận sau thuế của Vinare đạt 127 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số dư tiền gửi ngân hàng giảm nhẹ từ 2.212 xuống 2.166 tỷ đồng.
vinare thoai von mbbank fpt lai sau thue 127 ty dong
Vinare báo lãi trước thuế 133 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, đạt 48% kế hoạch năm (Ảnh: internet)

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia (Vinare), lợi nhuận sau thuế của Vinare đạt 127 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm nhẹ 2,2% đạt 495 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 121 tỷ đồng, tăng 39%. Lợi nhuận từ công ty liên kết tăng 45% lên 17 tỷ đồng.

Cùng với đó, tổng chi bồi thường bảo hiểm giảm 10% về 134 tỷ đồng. Do vậy, lợi nhuận trước thuế của công ty vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ 2016, đạt 133 tỷ đồng, thực hiện 48% kế hoạch năm. Lãi sau thuế 127 tỷ đồng, tăng gần 15% cùng kỳ.

vinare thoai von mbbank fpt lai sau thue 127 ty dong
Bảng tổng hợp các chỉ số tài chính của Vinare (Nguồn: BCTC Vinare)

Tính đến 30/6/2017, tổng tài sản của Vinare tăng gần 5% so với đầu năm, lên 6.667 tỷ đồng. Giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn giảm gần 10% xuống 1.841 tỷ đồng trong khi đầu tư tài chính dài hạn tăng 11,7% lên 1.389 tỷ đồng. Trong đó, có khoảng 1.841 tỷ đồng là tiền gửi ngắn hạn (với lãi suất từ 6,6% - 7,5%/năm) và 325 tỷ đồng gửi dài hạn tại các ngân hàng (lãi suất từ 6,9% - 10,2%/năm).

Ngoài ra, trong danh mục đầu tư của tổng công ty còn 170 tỷ trái phiếu có thời gian đáo hạn từ 1- 6 năm (lãi suất từ 7,255% - 9,5%/năm) cùng với hơn 476 tỷ đồng đầu tư vào các công ty khác.

vinare thoai von mbbank fpt lai sau thue 127 ty dong
Chi tiết danh mục các khoản đầu tư khác của Vinare tính đến 30/6/2017 (Nguồn: BCTC Vinare)

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty đã thực hiện thoái vốn thành công khỏi Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) và Công ty Cổ phần FPT với giá trị đầu tư (tính tại thời điểm đầu năm 2017) lần lượt là 9,5 tỷ đồng và 9,3 tỷ đồng. Hiện số dư chứng khoán đầu tư của Vinare chỉ còn lại xấp xỉ 370 triệu đồng, giá trị hợp lý ước tính là 152 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 217 tỷ đồng.

Cùng với đó, Tổng công ty Vinare cũng đang sở hữu 63,9% vốn cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Vinare và 25% vốn cổ phần tại Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina.

Trong năm 2017, Vinare đặt mục tiêu doanh thu từ phí năm tăng trưởng 6,9% so với năm 2016, đạt 1.770 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 5,2%, đạt 278 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 12% bằng với tỷ lệ năm 2016.

vinare thoai von mbbank fpt lai sau thue 127 ty dong Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt muốn nâng sở hữu VNR lên 10%

Sau khi trở thành cổ đông lớn với mức sở hữu 6,7% vốn cổ phần tại Vinare, Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt tiếp ...

vinare thoai von mbbank fpt lai sau thue 127 ty dong ĐHCĐ TPBank: Mobifone sẽ thoái vốn trong năm 2017

Mobifone sẽ thực hiện thoái vốn khỏi TPBank theo kế hoạch thoái vốn đưa ra trước đó, trong khi đó Vinare vẫn chưa có lộ ...

vinare thoai von mbbank fpt lai sau thue 127 ty dong Tái Bảo hiểm Quốc gia đặt mục tiêu lợi nhuận 278 tỷ đồng, chia cổ tức 12% năm 2017

Năm 2017, Tổng Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia (Vinare) đặt mục tiêu lợi nhuận 278 tỷ đồng, răng 5,2% so với cùng kỳ ...

Trúc Minh