|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vinamilk chốt ngày trả cổ tức đợt 2 và 3 năm 2023

21:20 | 09/12/2023
Chia sẻ
Tính cả đợt cổ tức 1.500 đồng/cp đã thực hiện vào tháng 10, tổng tỷ lệ cổ tức mà cổ đông Vinamilk nhận tổng cho năm tài chính 2023 là 29% tiền mặt.

Ảnh minh họa: MH.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - Mã: VNM) vừa công bố nghị quyết về việc tạm ứng hai đợt cổ tức bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 14% (1.400 đồng/cp).

Cụ thể, ngày 28/12 là ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức đợt 2/2023 của Vinamilk với tỷ lệ 5% (500 đồng/cp), tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/12. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/2/2024.

Đến ngày 12/3/2024, Vinamilk chốt danh sách đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 3/2023 với tỷ lệ 9% bằng tiền (900 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/3/2024. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 26/4 năm sau.

Với 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Vinamilk dự kiến chi tổng cộng hơn 2.926 tỷ đồng cho hai đợt cổ tức, trong đó 1.045 tỷ đồng tạm ứng cho đợt 2 và 1.881 tỷ đồng tạm ứng đợt 3.

Trước đó, ngày 5/10, Vinamilk đã chi 3.135 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 với tỷ lệ 15% bằng tiền (1.500 đồng/cp).

Như vậy, tính cả hai đợt cổ tức sắp tới, cổ đông của Vinamilk nhận được 2.900 đồng/cp cổ tức cho năm 2023.

Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã thông qua cổ tức dự kiến cho năm nay bằng tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất phân bổ cho chủ sở hữu của công ty. Năm nay, Vinamilk đặt kế hoạch lãi ròng là 8.514 tỷ đồng, tương đương năm 2022.

Nguồn: Tổng hợp từ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của công ty. 

Minh Hằng