Tài chính

Vietcombank trình kế hoạch lợi nhuận cao nhất lịch sử 20.500 tỉ đồng, cổ tức 8%

18:45 | 17/04/2019

Chia sẻ

Vietcombank mục tiêu lãi lên đến 20.500 tỉ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 12% so với kết quả 2018. Dự kiến cổ tức 2019 bằng với 2018 với tỷ lệ 8%, chia bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2019 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB), trong năm 2019, ngân hàng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh hướng vào ba trụ cột bán lẻ, dịch vụ, đầu tư (kinh doanh vốn).

Trong đó định hướng tăng trưởng tín dụng khoảng 15% hoặc cao hơn nếu được Ngân hàng Nhà nước giao. Tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 1%; tỷ lệ nợ nhóm 2 dưới 1,5%. Mục tiêu thu hồi nợ ngoại bảng trên 3.000 tỉ đồng.

Tăng trưởng huy động vốn từ 11 – 13%; Tăng tỷ lệ sử dụng vốn (tín dụng, trái phiếu TCTD) lên 85 - 87%. Tăng lao động bán hàng lên 2% so với hiện nay, số chi nhánh thêm 6.

Đáng chú ý, Vietcombank mục tiêu lãi lên đến 20.500 tỉ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 12% so với kết quả 2018. Dự kiến cổ tức 2019 bằng với 2018 với tỷ lệ 8%, chia bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Ngoài ra, Vietcombank cũng sẽ trình cổ đông việc bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị 2018 – 2023. Được biết trong năm 2018,  Vietcombank đã miễn nhiệm 1 thành viên Hội đồng quản trị bà Nguyễn Thị Dũng.

Vietcombank trình kế hoạch lợi nhuận cao nhất lịch sử 20.500 tỉ đồng, cổ tức 8% - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh 2019 của Vietcombank trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Vietcombank trình kế hoạch lợi nhuận cao nhất lịch sử 20.500 tỉ đồng, cổ tức 8% - Ảnh 2.

Các thành viên HĐQT Vietcombank hiện nay.

Năm 2019, Vietcombank xác định đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng bán lẻ và tín dụng thông qua phòng giao dịch. Điều hành tín dụng bán buôn tập trung vào các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả; tái cấu trúc danh mục tín dụng bán buôn. Tăng trưởng dư nợ tín dụng ngắn hạn, kiểm soát tỷ lệ tín dụng trung dài hạn. Tăng tỷ trọng dư nợ theo định hướng tín dụng ngành; tín dụng FDI; dư nợ các lĩnh vực sản xuất, nhất là các dư nợ các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ;

Tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ vào các sản phẩm chuẩn, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, mua xe ô tô... có hiệu quả cao. Hạn chế cho vay cầm cố giấy tờ có giá, cho vay lĩnh vực tạo NIM thấp. Tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng thể nhân, nhất là dư nợ tại các phòng giao dịch. Áp dụng điều kiện thương mại bắt buộc đối với các khoản cấp tín dụng từ năm 2019 cả bán buôn và bán lẻ, trọng tâm là tín dụng bán buôn.

Ngoài ra, Vietcombank cũng dự kiến nghiên cứu thành lập trung tâm ngân hàng số VCB.

Kết thúc năm 2018, tổng tài sản của Vietcombank đạt trên 1,074 nghìn tỉ đồng, tăng 3,7% so với đầu năm. Tổng huy động vốn đạt 823,39 nghìn tỉ đồng, tăng 13,3%. Dư nợ tín dụng đạt 639,37 nghìn tỉ đồng, tăng 14,6%.

Dư nợ xấu nội bảng là 6.223 tỉ đồng, tỷ lệ nợ xấu 0,97%, trong khi dư quỹ dự phòng rủi ro ở mức 10.294 tỉ đồng. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu nội bảng là 165%, đạt mức cao nhất trong hoạt động của VCB. Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 3.272 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trên 14,6 nghìn tỉ đồng, cao nhất trong hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

Ánh Dương