|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Vietbank ước lãi tăng gần gấp ba nếu tăng trưởng tín dụng được duyệt 22% trong năm 2021

08:06 | 09/04/2021
Chia sẻ
Vietbank ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 chỉ tăng 2,6% nếu NHNN giữ nguyên hạn mức tăng trưởng tín dụng ở mức 4,5%. Trong trường hợp được nới room, dư nợ tín dụng của ngân hàng có thể tăng tới 22%, lợi nhuận tăng 189% vượt ngưỡng nghìn tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - Mã: VBB) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 26/4 tới tại TP HCM.

Cụ thể, Vietbank cho biết mức tăng trưởng tín dụng tối đa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao đến ngày 31/12/2021 là 4,5%, tương đương đạt 51.267 tỷ đồng.

Với hạn mức này, ngân hàng ước tính tổng tài sản tính đến cuối năm đạt 110.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm trước. Quy mô huy động vốn từ khách hàng tăng 21% lên 84.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng khiêm tốn 2,6% so với năm ngoái, lên 390 tỷ đồng.

Vietbank ước tăng trưởng lãi 2,6%, không chia cổ tức trong năm 2021 - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 nếu không được NHNN điều chỉnh giới hạn tăng trưởng tín dụng. (Nguồn: Tài liệu họp Vietbank).

Tuy nhiên, nếu được NHNN xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, Vietbank dự kiến tổng dư nợ cấp tín dụng của ngân hàng có thể tăng tới 22% trong năm nay, lên 60.000 tỷ đồng. 

Theo đó, tổng tài sản và huy động vốn từ khách hàng cùng tăng 31%, lần lượt đạt 120.000 tỷ đồng và 91.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước tăng tới 189% lên 1.100 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Vietbank ước tăng trưởng lãi 2,6%, không chia cổ tức trong năm 2021 - Ảnh 2.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 nếu được NHNN điều chỉnh giới hạn tăng trưởng tín dụng. (Nguồn: Tài liệu họp Vietbank).

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Vietbank dự kiến sẽ trích 84 tỷ đồng cho các quỹ và không chia cổ tức.

Trong năm 2020, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietbank đạt 403 tỷ đồng, giảm 34,3% so với năm 2019 và thực hiện được 62% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 319 tỷ đồng, giảm 32,3%.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 91.505 tỷ đồng, tăng 33% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ đạt gần 50.000 tỷ đồng, tăng 20%. Tổng huy động đạt gần 69.530 tỷ đồng, tăng 34%. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay ở mức 1,75%. 

Mới đây, NHNN đã có văn bản chấp thuận Vietbank tăng vốn điều lệ thêm gần 587 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2017 - 2019.

Như vậy, sau khi thực hiện các thủ tục liên quan, vốn điều lệ của Vietbank sẽ đạt gần 4.777 tỷ đồng.

Vietbank cho biết việc tăng vốn điều lệ này sẽ giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, củng cố các tỷ lệ an toàn; đồng thời gia tăng được nguồn vốn trung dài hạn, tạo điều kiện để ngân hàng đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới hoạt động và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng trong tương lai.

Lê Huy