Tài chính

Vietbank được chấp thuận tăng vốn lên gần 4.780 tỷ đồng

07:10 | 02/04/2021

Chia sẻ

NHNN chấp thuận VietBank tăng vốn điều lệ thêm gần 587 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2017 - 2019.
Vietbank được chấp thuận tăng vốn lên gần 4.800 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín. (Ảnh: Vietbank).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản chấp thuận Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) tăng vốn điều lệ thêm gần 587 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2017 - 2019.

Như vậy, sau khi thực hiện các thủ tục liên quan, vốn điều lệ của Vietbank sẽ đạt gần 4.777 tỷ đồng. 

Trước đó, phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Vietbank đã thông qua cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020.

Vietbank cho biết việc tăng vốn điều lệ này sẽ giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, củng cố các tỷ lệ an toàn; đồng thời gia tăng được nguồn vốn trung dài hạn, tạo điều kiện để ngân hàng đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới hoạt động và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng trong tương lai.

Trong năm 2020, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietbank đạt 403 tỷ đồng, giảm 34,3% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 319 tỷ đồng, giảm 32,3%.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 91.505 tỷ đồng, tăng 33% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ đạt gần 50.000 tỷ đồng, tăng 20%. Tổng huy động đạt gần 69.530 tỷ đồng, tăng 34%. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay ở mức 1,75%. Tổng số lượng khách hàng tăng 42%.

Lê Huy